ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 62

όπως και η του Μικρού Βαθυχωρίου. Δύνασθε να κατεβήτε εις το Μεγάλο Βαθυχώρι και αριστερά τούτου δια μέσου μακροτάτου πευκώνος να φθάσετε εις το Μικρό Βαθυχώρι περνώντες και από τον έτερον των δύο μεγάλων αρχαίων πύργων, τον κυκλικόν. Απόστασις εκ Μεγάλου εις Μικρό Βαθυχώρι τρία τέταρτα. Καμμία δε άλλη περιοχή δεν είνε τόσο δασοχαρής όπως εκείνη. Κυριολεκτικώς σας περιβάλλει πράσινη θάλασσα. Οι πύργοι των Βαθυχωρίων που εντάσσονταν στο αμυντικό σύστημα των Μεγαρέων. Ο στρογγυλός και ο τετράγωνος πύργος όπως έχουν καθιερωθεί να λέγονται. 57