ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 58

[9] Από την ζωήν και την φύσιν ΤΑ ΒΑΘΥΧΩΡΙΑ ΒΙΛΙΩΝ Πατέρας -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Δεκεμβρίου 1923 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος ξεκινά την περιγραφή του φτάνοντας στο διάσελο του βουνού Γκορίτσα στον Πατέρα. Το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από την περιοχή της Ψάθας και επισκέπτεται τις λάκκες Μεγάλο και Μικρό Βαθυχώρι. Στη διαδρομή επισκέπτεται τους δύο αρχαίους πύργους που σώζονται εκεί σε καλή κατάσταση και τους οποίους περιγράφει λεπτομερώς. Στη συνέχεια επιστρέφει στα Μέγαρα. Η περιοχή αυτή παραμένει μέχρι σήμερα ανέπαφη και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ορειβατικά. Μ ίαν ώραν διαρκεί η ανάβασις εις το διάσελον του βουνού Μάλια Γκορίτσα (Κορυφή Αγραπιδιάς). Η ημιονική οδός ανέρχεται κατ΄αρχάς εις ευθείαν γραμμήν, έχουσα εκατέρωθεν ερείπια, και έπειτα περιζώνει το βουνόν. Περνά συνεχώς από πυκνοτάτους πευκώνας. Ολίγαι αγριοκουμαριές και άλλα θαμνόδενδρα. Χαίρεσθε την ιδιάζουσαν ωμορφιάν του ευγενούς αττικού πληθωρικού πεύκου. Εις την κορυφήν είνε γραφικός βράχος και επ΄αυτού εκτίσθη εικονοστάσιον περιέχον την εικόνα της αγ. Παρασκευής και την του αγ. Σπυρίδωνος. Η πρώτη αντιπροσωπεύει την ομώνυμον εκκλησίαν της κάτω εις την κοιλάδα επί του δρόμου προς τον Γερμενόν αγροικίας Κρισμάδι, αποτελουμένης εκ τεσσάρων σπιτιών, κτισθέντων υπό βιλιωτών. Η δευτέρα την περαιτέρω της αγροικίας εκκλησίαν του αγ. Σπυρίδωνος. Καλή ηχώ εις το έναντι του εικονοστασίου βουνόν. Ωραία η εκ του οροπεδίου της κορυφής θέα προς τον Κιθαιρώνα. Ο Ελικών είχε περιενδυθή την λευκήν χειμερινήν στολήν του, με την οποίαν παρουσιάζετο ολόλευκος εκ της ανηφορικής οδού προς το εικονοστάσιον. Κουμαριές, πουρναράκια, καλύπτουν το οροπέδιον και εις το μέσον του χλοάζει λειμών. Εκεί και τινα ερειπωμέναι ποιμενικά μικροκτίσματα. Στο Μεγάλο Βαθυχώρι λειτουργεί ηλιακό πάρκο 53