ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 48

Μετά τους λόφους δυτικώς της πόλεως, αφού υπερβήτε την σιδηροδρομικήν γραμμήν διευθύνεσθε προς το μικρόν πεδίον προς την θάλασσαν. Πράσινον είνε εκ των δημητριακών, πολλά δε κουκιά έχουν φυτευθή και εκεί εφέτος. Καλή αμμουδιά εις την ακτήν, κατά μήκος της οποίας ευχάριστος ο περίπατος. Κάθετος αμαξιτή οδός νοτίως, εκ της πόλεως, μήκους δύο χιλιομέτρων, φέρει προς την ακτήν, όπου η σημερινή σκάλα των Μεγάρων, η Πάχη Αρκετήν κίνησιν έχει η αμαξιτή, μέρος της οποίας προς τα Μέγαρα στολίζεται με δενδροστοιχίαν πιπεριών. Εις το μέσον της οδού είνε το νεκροταφείον και περαιτέρω εκτίσθη τώρα καλόν οικοδόμημα οινοποιίας; Ο λόφος του Παλιόκαστρου υπήρξε οχυρό του επίνειου της Νισαίας των αρχαίων Μεγάρων. Η σημερινή του διαμόρφωση οφείλεται σε έργα που γίνανε από τους Γερμανούς κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Η εικόνα που αντίκρισε ο Χατζόπουλος ήταν τελείως διαφορετική καθώς δεν είχαν γίνει επεμβάσεις. Παρά την ακτήν το εκκλησάκι του αγίου Νικολάου, εις το υπόστεγον του οποίου είνε υψηλός βυζαντινός κίων με κιονόκρανον. Δυτικώς τούτου υψούται λόφος, με το 43