ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 44

Κόρην καταβήναι ταύτη. Προς τούτω τω Κηφισώ ληστήν Πολυπήμονα όνομα Προκρούστην δε επίκλησιν, Θησεύς απέκτεινεν''. Φθινοπωρινά ηλιοπαιχνιδίσματα στην χαράδρα του Αη Βλάση. [39]