ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 42

περιγραφέντα ήδη άγιον Νικόλαον. Καθ΄όσον φθάνομεν προς το αριστερά του δρόμου βουνό πυκνότεραι εμφανίζονται αι αγριοβελανιδιές, συνεχιζόμεναι δια μέσου των αιώνων. ''Και το Δάμητρος κλυτόν δάσος δρυών Ελευσίνα'', ψάλλει ο Πίνδαρος εις τους Ισθμιονίκας του (Ωδή Ηροδότω Θηβαίω άρματι). ΧΑΡΤΗΣ 19 - Η περιοχή του Σαρανταπόταμου. Κάστρο Πλακωτό, Κοκκίνη, Κάστρο Κορορέμι Τοποθεσία Πάτημα, Χάνι Καμπόλη, Βελατούρι. [37] Σαρανταπόταμος, Τοποθεσία Χαβόσι, Αγ. Βλάσης,