ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 40

[5] Εντυπώσεις της ημέρας ΕΡΙΝΕΟΣ Πατέρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 Μαΐου 1922 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος αναζητά τον αρχαίον Ερινεόν. Περιγράφει την περιοχή πάνω από το Χάνι Καμπόλη όπου συναντώνται το ρέμα του Αγ. Βλασίου με το ποταμό Σαρανταπόταμο. Σήμερα την ακρόπολιν του Ερινεού τοποθετούμε πάνω από την κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου στον Πατέρα. Π ου έκειτο ο Ερινεός; Οι ξένοι ερευνηταί της Αττικής και αρχαιολόγοι τοποθετούν εις διάφορα μέρη της περιοχής της Ελευσίνος το στόμιον του Άδου, δια του οποίου κατήλθε ο θεός των Καταχθονίων, όταν απήγαγε την Περσεφόνην. Οι αθηναίοι ήθελαν την τιμήν του γεγονότος τούτου των μυθολογικών χρόνων δια την πόλιν των και γνωρίζομεν, ότι επίστευον πως ο Πλούτων κατέβη με την κόρην εις το υποχθόνιον βασίλειον του εκ της οπής του περιφήμου λόφου του Κολωνού. Εν τούτοις η φαντασία του αρχαίου κόσμου απέκλινε δια την τοποθέτησιν του εκτάκτου γεγονότος εις μέρος αγριωτέρας, επιβληκωτέρας φύσεως. Ταύτην δε παρέχουν τα παρά την Ελευσίνα όρη. ΧΑΡΤΗΣ 18 - Με κίτρινο περίγραμμα η εξεταζόμενη περιοχή όπου πιθανολογείται κατά τον Χατζόπουλο η θέση του Ερινεού. [35]