ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 36

[4] Εντυπώσεις της ημέρας ΚΟΡΑΚΑΣ Πατέρας ----------------------------------------------------------------------------------- 21 Δεκεμβρίου 1921 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Το άρθρο αυτό είναι συνέχεια του άρθρου ''Τρίκερι'' καθώς αναφέρεται στο βουνό βόρεια του Τρικέρατον Κορακά (292 μ.) και η διαδρομή καταλήγει στην Ελευσίνα. Το γράφει δύο ημέρες μετά το προηγούμενο. Είναι μία από τις λίγες περιγραφές που ο Χατζόπουλος αναλύει διεξοδικά τη διαδρομή. Κάνει μνεία των άγριων σκύλων των κτηνοτρόφων. Το βουνό είναι γεμάτο μανδριά. Κ ατερχόμενος προς την βόρειαν πλευράν του βραχώδους όρους Κέρατα επλανήθην εις το μεγάλο πευκοδάσος. Από το οροπέδιον των Κεράτων έως τον Κορακά, όπου και το ωραίον ερημοκκλήσι του αγίου Ιωάννου μιάμιση ώρα κανονική. Προσανατολίζεσθε από την κορυφήν δια την κατεύθυνσιν σας. Αλλά όταν ευρέθην εις το πυκνόν δάσος της μεγάλης κοιλάδας, η οποία έχει ελάχιστα κενά χωραφάκια και μερικά ελαιόφυτα, δυσκολίαν ένοιωθα όπως εξέλθω από την πράσινης εκείνην χαρά. Εθυμήθην τας μακράς περιπλανήσεις μου εις μεγάλα δάση αρκτικών χωρών επί χρόνια. Τι είνε αυτή η Αττική;. Οι ιδόντες την μόνον από την πεδίον των Αθηνών, την φαντάζονται φαλακράν, όπως και τον δρόμον, εις τον οποίον κατοικούν. Δια πόσα όμως μεγάλα, πηχτά δάση της σας έχω μιλήση. Και η περιοχή εκείνη είνε από τας γονιμωτέρας εις πεύκον. Ανήκει εις τας κοινότητας Ελευσίνος, Μάνδρας, Μαγούλας. Εις πολλά μέρη συνήντησα υλοτόμους των κοινοτήτων αυτών. Περιποιούνται τα κοινά δάση των. Υλοτομούν τα μεγαλήτερα πεύκα. Σωροί ξύλων εις τετραγώνους διατάξεις σε πολλά μέρη του δρυμού. Και η κοινότης της Μάνδρας πόσην εκτεταμένην δασόφυτον έκτασιν έχει. Συνορεύει με την Μεγαρίδα, με τον δήμον Ειδυλλίων, επεκτείνεται πέραν της Πάστρας, πτέρυγος του Κιθαιρώνος, και φθάνει μέχρι του χωριού Δαριμαρίου, παρά το Δερβενοσάλεσι. Είνε η πλουσιωτέρα εις δάση κοινότης της Αττικής. Η θέα από το Μαυροβούνι των 758 μ. υψόμετρο (Μάλι ε ζα) στο νότιο τμήμα του Πατέρα. Ο Σαρωνικός και το Τρικέρατο . [31]