ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 34

και το μεγάλον οροπέδιον του Αιγάλεω, εις το βουνό Κερατσίνι, καθώς είδαμε. Ο πευκών γίνεται πυκνότερος. Κάμετε τον γύρον του, δια να φθάσετε την κορυφή Βραχάκια. ΧΑΡΤΗΣ 16 - Η περιοχή του Τρικέρατου όρους στις νότιες απολήξεις του βουνού του Πατέρα και οι θέσεις που περιγράφονται από τον Χατζόπουλο. Μονή Αγ. Βαρβάρας, Παλαιοχώρι, Κανδήλι, Κοιλάς Λουτρό, Αρτικές, Πυργάρι, Ράχη Ντόσκουρι, Χαράδρα Ιάπις (αρχ.), Κέρατα - Τρικέρατο - Μαυροβούνι (480 μ.), Μονή Μελετάκη, Λεκάνιζα, Μαλ ι έζι (Μαυροβούνι 758 μ.), Κοιλάδα Μπότσικα, Αγ. Ιωάννης, Ρέμα Καμάρες, Καμινάκια, Χαράδρα Κοιλάδα Κατερίν. Γίδια εις όλο το μέρος. Προχωρήσατε προς την δευτέραν. Μεγαλήτερος βράχος. Έπειτα έρχονται αι άλλαι τρεις μεγαλοπρεπέστεραι. Η τελευταία είνε διπλή. Η υψηλοτέρα και πλατυτέρα εις το μέσον. Μεγάλοι οι ογκόλιθοι της. Θα τους ανεβήτε σαν σκαλοπάτια. Εις το μέσον της στρογγυλής κοκκινωπός πυργίσκος. Η σημαδούρα, η πυραμίς της γεωδετικής υπηρεσίας. Μέρος της κατέρρευσε. Όπισθεν της την κυττάζουν εις υψηλήν κωνοειδή ανάτασιν αι δύο άλλοι υπερήφανοι, 360 μ. το υψόμετρον των. Η γειτονική της υψηλοτέρας (470 μέτρα) είχε ξύλινον σήμα. Κατεστράφη. Από το ύψος εκείνο έχομεν αξαίσιον όραμα. Ο Αιγάλεως, ο Υμηττός, η Πεντέλη, η Πάρνης και ο Κιθαιρών με χιόνια τα δύο ταύτα βουνά, ο Πατέρας, η Σαλαμίς εις όλην την διαγραφήν του παραδόξου σχήματος της, τα καταχιονισμένα Τζίρια των Τρικκάλων της Πελοποννήσου, η Αίγινα, τα Διαπόρια, το Θριάσιον με την Ελευσίνα, την Μάνδραν και την Μαγούλαν, η πεδιάς του όρμου Λιβαδόστρου προς τα Μέγαρα με τας ταινίας της αμαξιτής και της σιδηροδρομικής γραμμής, οι μεγάλοι πευκώνες, η πόλις των Μεγάρων και η συμβολή της γαλανής θαλάσσιας λεκάνης παρέχουν θαυμαστόν πανοραμικόν σύνολον, με εντελώς ιδιάζοντα χαρακτήρα. [29]