ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 32

Ο δρόμος πηγαίνει χαμηλότερα προς την θάλασσαν, η σιδηροδρομική γραμμή αποτέρω. Περιβόλι με σπιτάκι δεξιά. Του Χατζημήτρου από την Μάνδραν. Εκεί η Μακρυά Άμμος (Σκούρι Γκλιάτ). Εις το 26 χιλιόμετρον φυλάκειον της σιδηροδρομικής γραμμής ενουμένης με τον δρόμον. Περνούν τραίνα, φορτηγά και την υπηρεσίαν αποφράξεως της οδού με αλυσίδας εκτελεί η σύζυγος του φύλακος. Εικονοστάσιον του Αγίου Νικολάου. Πευκών θαλερός. Βαθύ ξεροπήγαδον. Τώρα η γραμμή κατεβαίνει προς την ακτήν και η αμαξιτή ανεβαίνει υψηλότερα. Διέρχονται αμφότεραι από το κτήμα του κ. Ιωάννου Ευταξίου, συνορεύοντος με το Τρίκερι. Έχει ελαιώνας, πεύκα, βοσκάς. Δια να επισκεφθώμεν το έρημο εκκλησάκι του αγίου Νικολάου άς βαδίσωμεν εις την γραμμήν. Αξιόλογα σιδηροδρομικά έργα. Προχώματα λίθινα υψηλά. Κάτωθεν βράχοι και γελαστοί κολπίσκοι με διαμαντένια νερά και με λευκά βότσαλα. Ψαρόβαρκες εις τον καθρέφτην του πελάγους και παθητικόν ακούεται το τραγούδι των αλιέων. Ωμορφιά απόψεων Μεσογείου. Η κορυφή στο Τρικέρατο που έδωσε το όνομα στο βουνό και η θέα προς τον Σαρωνικό και τη Σαλαμίνα. Η γραμμή περνά με κομψάς καμπάς από σχισμένους βράχους. Στην τελευταίαν καμπήν προβάλλει το λευκοχρισμένο εκκλησάκι εις ήρεμον ακρωτήριον, 27ον χιλιόμετρον, αντικρύζον τον γνωστόν μας άγιον Νικόλαον Μπατσήν εις την ακτήν της Σαλαμίνος. Δύο κολπίακοι κάτωθεν του. Ολίγα ελαιόδενδρα, πεύκα. Από κλάδου ελαίας παρά την γραμμήν κρέμεται μαύρη σανίς, αναγράφουσαμε λευκά γράμματα. ''Αγιος Νικόλαος βοήθεια σας Καλό [27]