ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 29

τα Μέγαρα και να πιή την φημισμένην ρετσίνα των Λ.χ. την του κ. Δημητρίου Ιωάννου Καστάνη. Και ωραίοι περίπατοι είνε οι εις τους αγρούς των και τους λόφους των, με το θέαμα των υψηλών βουνών της θαλάσης της Σαλαμίνος. Το Παληόκαστρο εις τον λοφίσκον παρά την παραλίαν γραφικός μεσαιωνικός πύργος. Και δροσερός εκτείνεται ο ελαιών εις μεγάλην περιοχήν. Κάθοδος εις την παραλίαν από τον Καρδατάν και την Λάκκαν αποζημιώνει με το πανόραμα της μεγαρικής περιφέρειας. Εις την κορυφήν των κυρτών λόφων καλήν θέσιν έχει το κάθε παληό εξωκκλησάκι. Ο άγιος Γεώργιος, ο άγιος Βλάσης, ο άγιος Δημήτριος. Τον ορίζοντα περιβάλλουν τα βουνά Καβαλλάρης, Γεράνεια, Κρύφτης, Μπότσικα, το Καντήλι, το Τρίκερι. Μάζεμα της ελιάς στα Μέγαρα. Παρόμοιες εικόνες συνάντησε ο Χατζόπουλος κατά τις επισκέψεις του στην περιοχή. Εις το παληό Μετόχι της σαλαμινίου Εις το παληό Μετόχι της σαλαμινίου μονής της μονής της Φανερωμένης, τα ερειπωμένα Φανερωμένης, τα ερειπωμένα σπίτια έχουν καλυφθή από σπίτια έχουν καλυφθή από τον πυκνόν τον πυκνόν πευκώνα. Και εις τον αγρόν εκεί κατάκειται ένα πευκώνα. εκεί μεγάλο κούτσουρο. Ολίγοι ίσως από τους διαβάτας κούτσουρο. γνωρίζουν , ότι ο νεκρός εκείνος κορμός, ο ολονέν Και κατάκειται Ολίγοι εις ένα ίσως αγρόν μεγάλο από γνωρίζουν, ότι κορμός, ολονέν ο τον ο τους διαβάτας νεκρός εκείνος περισσότερο ξυ- λευόμενος, ήτο προ τριετίας ακόμη ένας περισσότερο ξυλευόμενος, ήτο προ τριετίας ακόμη ένας από τους ολίγους αιωνόβιους πεύκους της Αττικής. Κεραυνός συνέτριψε, κατέκαυσε τον φυτικό γίγαντα. Διατί η εγκατάλειψις τόσων κτιρίων εις το επάνω δασωμένον λόφον; Η μονή Φανερωμένης έκτισε το νέον Μετόχι της από τους ολίγους αιωνόβιους πεύκους προς ανατολάς, ολίγα χιλιόμετρα εκείθεν, εις τον μεγάλο της ελαιώνα. Η θάλασσα εισχωρεί εις βάθος και εις την Αττικής. Κεραυνός συνέτριψε, κατέκαυσε τον φυτικό γίγαντα. Διατί η απέναντι ακτήν διακρίνεται το μέγα τείχος, δια το οποίον εγκατάλειψις καυχώνται πάντοτε οι Μεγαρείς. επάνω τόσων δασωμένον κτιρίων λόφον; εις Η το μονή Φανερωμένης έκτισε το νέον Μετόχι - Από δω επολεμούσαν οι τούρκοι, από εκεί ημείς, επεξηγούν. της προς ανατολάς, ολίγα χιλιόμετρα εκείθεν, εις τον μεγάλο ελαιώνα. Η θάλασσα εισχωρεί εις βάθος και εις την απέναντι ακτήν διακρίνεται το μέγα τείχος, δια το οποίον καυχώνται πάντοτε οι Μεγαρείς. - Από δω επολεμούσαν οι τούρκοι, από εκεί ημείς, επεξηγούν. Απωτέρω λευκάζει ο ναός της αγίας Τριάδος, υψηλά δε του αγίου Γεωργίου. Όλα αυτά τα μέρη βλέπουν ωραίας πανηγύρεις, αι οποίαι ελκύουν ζωηρόν ενδιαφέρον, καθώς και η ονομαστή τράτα που χορεύεται την τρίτην ημέραν του Πάσχα. [24]