ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 28

[2] Εντυπώσεις της ημέρας ΥΠΟ ΒΡΟΧΟΥΛΑΝ Πατέρας ------------------------------------------------------------------------------------ 19 Φεβρουαρίου 1924 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος περιγράφει τα Μέγαρα και περνώντας απέναντι στη Σαλαμίνα πάει στη Μονή Φανερωμένης και από εκεί στα Παλούκια απ΄όπου επιστρέφει μέσω του Περάματος. Ε ις τα Μέγαρα είνε προοδευτικώτεροι από ημάς τους αθηναίους και πειραιείς. κτίζουν ακόμη σπίτια, αν και εκάλυψαν τους δύο λόφους, επί των οποίων ήσαν αι αρχαίαι ακροπόλεις Αλκαθος και Καρία, με οικοδομάς. Η γραφική αττική πόλις, εις την οποίαν ήκμασε η σχολή των εριστικών φιλοσόφων, έχει προοδεύση πολύ. Ο πληθυσμός της αυξάνει αι εργασίαι της ζωηρεύουν και η νεολαία της υπερηφανεύεται, ότι δεν ομιλεί αρβανίτικα. Ορθότατον τούτο δια την πόλιν όπου εγεννήθη ο Σουσαρίων, ο πρώτος γράψας έμμετρον κωμικόν δράμα. Προχθές την Κυριακήν μικροί μεγαρείς μου έλεγαν εκεί: -Εδώ είνε τα Μέγαρα, ελληνική πόλις. Δεν μιλάμε αρβανίτικα. Άμα ακούμε άλλους γείτονες μας να μιλούν αρβανίτικα, τους κοροϊδεύομεν. - Ώστε δεν ξέρετε καθόλου αρβανίτικα; Τόσον ο μικρός Κόλιας , όσον και ο μικρότερος Αναστάσης, μου απήντησαν θριαμβευτικώς: - Ούτε μία λέξιν. Μια φορά αι προσπαπούδες ήξεραν αρβανίτικα. ΧΑΡΤΗΣ 14 - Η διαδρομή του Χατζόπουλου από τα Μέγαρα στο Πέραμ μέσω Σαλαμίνας. Ποία η πρόοδος των Mεγάρων αποδεικνύει και η πυκνή συγκοινωνίαν των σήμερον. Εκτός του σιδηροδρόμου έχουν και συγκοινωνίαν αυτοκινήτων με τας Αθήνας. Με τον Πειραιά επικοινωνούν κατ΄εκάστην δια δύο ατμοπλοίων της ''Κλεονίκης'' και της ''Αυλίδος'', τα οποία φθάνουν το βράδυ σεις την σκάλαν Πάχη και εκπλέουν την πρωίαν δια τον Πειραιά. Με τον αναπτυχθέντα συναγωνισμόν μου είπαν ότι προχθές το εισιτήριον από τον Πειραιά εις τα Μέγαρα είχε 25 λεπτά. Ούτε αθηναϊκόν τραμ δεν είναι τόσον φθηνόν. Αξίζει να πάη κανείς να περιπατήση μίαν ημέραν εις [23]