ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 25

Ο ναός της Μεταμόρφωσης στα Βίλλια. Έργο του Τσίλλερ το 1893. ΧΑΡΤΗΣ 13 - Τα Βίλια και τα βουνά Πατέρας και Κιθαιρώνας ανάμεσα από τα οποία βρίσκονται τα Βίλια. Τα Παλαιοκούντουρα ήταν στον Αγ. Σωτήρα, ενώ στο Παλαιοχώρι ήταν τα Κούντουρα. Από το Παλαιοχώρι μέσω της κοιλάδας του Αγ. Γεωργίου ο Χατζόπουλος επσκέπτεται τον Πατέρα. Εις τα χάνια αγρόται και καραγωγείς αναπαύωνται, γευματίζουν και πίνουν άψογον ρετσίναν εις μεγάλα ποτήρια. Μια χαριτωμένη Καπνικαρέα λάμπει παρά το Πουρνάρι. Θα είνε παλαιοτέρα από το αιωνόβιον πολύκορμον ισχυρόν δένδρον, το οποίο έδοσε το όνομα του εις το απομακρυσμένον χάνι. Ο κομψός ναίσκος είνε του αγίου Γεωργίου. Τον ελεύκαναν και αυτόν εξωτερικώς, αλλά αι [20]