ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 148

Εγνωρίσαμεν ολόκληρον τον μικρόκοσμον του, εις το προαύλιον του μαγαζιού του Αθανασίου Αδάμ, όπου εμείναμεν ημισείαν ώραν δια τον καφέ. Έξυπνα και ζωηρά παιδιά, ομιλούντα απταίστως την απλήν καθαρεύουσαν. Ιδού τα εκπολιτιστικά και εθνωφελή αποτελέσματα του σχολείου. Χωριατοπούλες εκεί εκφράζονται θαυμάσια εις την εθνικήν υπέροχον καθαρεύουσαν μας, καλλίτερα από ατθίδας. 20 χλμ. ΧΑΡΤΗΣ 54 - Από την Πύλη στην Ελευσίνα. Χάνι Καμπόλη Εκκινούμεν δια την Ασπρόβρυσιν. Μετά τέταρτον ο δρόμος αρκετά υποφερτός, περνά κατηφορικώς από την κοιλάδα Κούκουρη, σκιαζομένην το θέρος από ιτηές. Ενώπιον μας έχομεν υψηλόν βουνόν και επ΄αυτού διακρίνεται μεγάλη γραμμή, ο δρόμος των Κρώρων. Μετ΄όλίγον διερχόμεθα από μαγευτικήν τοποθεσίαν. μεγάλη χοάνη δασοφύτων βουνών, με 143