ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 140

κοιλαδίτσαν και φθάνει εις το Κακονισκίρι. Νοτίως τούτου είνε μέγα κτιστόν πηγάδι, όπου φθάνει ο εκ Μαζίου προαναφερθείς κυκλικός δρόμος, αποστάσεως δύο και πλέον ωρών. Δυτικώς του χωρίου ένα εκκλησάκι τόσον δα με πελώριον πουρνάρι προ της θυρίτσας του. Είνε η αγία Παναγία. Υψηλότερα η ανοικοδομηθείσα αγία Παρασκευή και πλησίον της άλλο μικροσκοπικόν εκκλησάκι, το του αγίου Νικολάου, έχον και αυτό πουρνάρια. ΧΑΡΤΗΣ 51 - Από τη Μονή Οσίου Μελετίου στην Πύλη (Δερβενοσάλεσι). Το Κακό Νιστίρι, Κακό Νισκίρι (Κακόν Νεοχώρι) έχει 60 σπίτια, του αυτού τύπου όπως τα όλων σχεδόν των χωρίων της Αττικής. Μακρά ορθογώνια κτίσματα με υψηλήν καπνοδόχον. Μία η εκκλησία του, η του αγίου Παντελεήμονος. Ευρίσκεται εις το αυτό ύψος 560 μέτρων με τα δύο άλλα χωρία πλησίον του, τα Καβάσαλα και τα Κρώρα, υπέρ το μεγάλον πεδίον των Σκούρτων, έχον εις τα χαμηλότερα μέρη του ύψος 530 μέτρων. Τελευταίως το Κακονισκίρι απέκτησε την ονομασίαν Πάνακτον εκ του γειτονικού του αρχαίου φρουρίου επί της κορυφής βουνού ύψους 713 μέτρων. Μονοπατάκι εκ του χωρίου, κατηφορίζει προς την δυτικήν βάσιν του Πανάκτου. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 135