ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 138

Χριστοπούλου. Επί του σταυρού του τάφου της υπάρχει και η φωτογραφία της. Τέταρτον ανατολικώς της μονής, είνε ο υδρόμυλος της, αφθονώτερον δε νερό της κρήνης της μονής βορειοδυτικώς ταύτης, όπου το ερειπωμένον εκκλησάκι του αγ. Νικολάου. Το νερό διοχετευόμενον θα διεκολύνη περισσότερον καλλιέργειαν Άλλη πηγή ευρίσκεται βορειοανατολικώς της μονής εις λάκκαν, όπου ερειπωμένον εξωκκλήσιον, το του αγ. Βασιλείου, δυτικώς δε ταύτης είνε το εγκαταλελειμμένον εκ- κλησάκι της Παναγίας. Ωραία η θέα εκ της μονής, με την άποψιν των Βιλλίων εις το βάθος. Τελευταίως έχει συγχωνευθή αύτη μετά της μονής Φανερωμένης της Σαλαμίνος, αλλά η περιουσία της είνε ανεξάρτητος. Μας υπεδέχθη με εγκάρδιότητα ο φιλόξενος αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Καψόπουλος και φιλικώταται ήσαν οι φλόγες του τζακιού του κελλίου καθ΄όλην την νύκτα. Τόννους καυσοξύλων του Κιθαιρώνος εκαύσαμεν και ήτο μία από τα απολαυστικωτέρας μας νύκτας με την σελήνην λευκαίνουσαν περισσότερον το χιονισμένον όρος ΑΘΗΝΑΙΟΣ 133