ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 113

[21] Από την ζωήν και την φύσιν ΤΟ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ Κιθαιρώνας ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Δεκεμβρίου 1923 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος με παρέα ακόμα δύο φίλους (σπάνια αναφέρεται με ποιους ταξίδευε) πάει στα Βίλια όπου διανυκτερεύει και από εκεί κατευθύνεται προς τα Μέγαρα καθώς γράφει στην αρχή του άρθρου. Σηματοδοτεί το Κρύο Πηγάδι και κυρίως αναφέρεται στην τοπογραφία της περιοχής και στους αρχαίους και μεταγενέστερους δρόμους που διέσχιζαν την περιοχή και ένωναν την Πελοπόννησο με την Βοιωτία. Στη συνέχεια όμως κάνει εκτενή περιγραφή των αρχαίων δρόμων που ένωναν την Μεγαρίδα με την Βοιωτία και σταματά την περιγραφή σε σημείο μεταξύ Κιθαιρώνα και Πατέρα. Τ ην βαρυτέραν δεκεμβριανήν χειμωνιάν είχον προχθές η Πάρνης και ο Κιθαιρών. Πελώρια νέφη κατεκάλυπτον τα δύο αττικά όρη, η βροχή καταρράκτας εσχημάτιζε εις τους κρημνούς και τας πλαγιάς του, τα ρεύματα των επλημμύριζαν και ο βορηάς είχε τόσην ισχυράν δύναμιν, ωσάν να επρόκειτο να εκριζώση τα βουνά. Εις την λαίλαπα οδεύομεν τρις συνάνθρωποι. Ο Ιωάννης, ο Νικόλαος και ο υποφαινόμενος. Εθαυμάσαμεν εις χαράδρας το μεγαλείον των βιαίων αττικών θυελλών και μουσκευμένοι κατελήξαμεν την εσπέραν εις τα Βίλια. Από τα Βίλια προς το βουνό του Πατέρα. Η ωραία εις τας υπωρείας του Κιθαιρώνος αττική κωμόπολις είχε χαθή επίσης εις τους πέπλους των νεφών και ο φοβερός άνεμος εσάρωνε τα φύλλα των πλατανιών και των λευκών της. Ο φίλος Αθανάσιος Λούκος μας φιλοξενεί με εγκαρδιότητα. Καταλύομεν εις μέγα δωμάτιον και παραγεμίζομεν το τζάκι με κούτσουρα κουμαριών. Ο Ντρίκος, ο Μήτσος Φίλων μας, κάμνουν συντροφιάν έως την δεκάτην. Έπειτα μας καληνυκτίζουν, οι δύο σύντροφοι εξαπλώνονται εις τας μαλακάς κουβέρτας. Τροφοδοτώ το τζάκι έως την 108