ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 111

Το πεδίον του Μάζι, το Θριάσιον, η Πάρνης, το Πεντελικόν, ο Υμηττός, ο Αιγάλεως, τα Κέρατα, συμπληρώνουν την λαμπράν εικόνα. Η ορεινή Εύβοια και το Καλλίδρομον προσθέτουν την συμβολήν των μακρυνών γραμμών των. Οι περισσότεροι δρόμοι και καρόδρομοι εκτείνονται ως τεράστια λευκά φείδια εις κάμπους, χαράδρας και βουνά. Τρεις θαλάσσας ενατενίζει ο θεατής, την κορινθιακού της και του νότιαν βραχώδη πλευράν του, συνοδευόμενοι και κόλπου, από τον πρόθυμον βιλιώτην Αθανάσιον Ελισσαίου Ευβοίας, σαρωνικού γαλάζιες λεκάναι επαργυρούμεναι από το ηλιακόν φως. Η λίμνη Υλίκη προσθέτει το ιδικόν της κυανούν. Με δυσκολίαν αφίνετε τον Ημείς όμως ανεβήκαμε το Λεστόριον από την υψηλόν εξώστην. Τζαβάραν. Κατά την συνήθειαν μου ανήλθον το ωραίον βουνό κατάστηθα. Είνε η γνωστή εις τους πεζοπόρους η απόλαυσις της εφιδρώσεως και του λαχανιάσματος εις απότομον πλαγιάν. Έπειτα όταν πλησιάζη κανείς σκαρφάλωμα Κατεβαίνοντες την βορείαν πλαγιάν εις προς πετρώδες βράχους οροπέδιον, παρέχει το ζωηροτέραν ευχαρίστησιν βυθίζεσθε εις ένα από τα πυκνά μαύρα δάση του Κιθαιρώνος, όπου συχνά βαδίζετε σκυφτά δια να περνάτε από τους χαμηλοτέρους κλάδους των ελάτων. Και εις την περιοχήν αυτήν του Κιθαιρώνος τα έλατα δεν είνε ευθύκορμα, αλλά με μακρούς εκτεινομένους οριζοντίως τους κλάδους των. Τα Βίλια και το βουνό Λεστόρι. Εις την καλήν του ώραν ευρίσκετο ο δρυμός, όπου κάθε του έλατον είνε και φωληά κοτσυφιού. Οι κλάδοι στολισμένοι με μυριάδας μικρών κοραλλίων. Όπου και άν είνε λευκήν άνθησιν θα έχουν οι κοκκινωποί αυτοί κόκκοι των ελάτων. Και σφριγηλή η βλάστησις εις πολλά έλατα του παρασίτου ιξού με τα μεγάλα μαργαριτάρια του. Το έδαφος της δασωμένης 106