ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 106

[19] Εντυπώσεις της ημέρας ΕΙΣ ΣΤΡΟΥΓΚΑΝ Κιθαιρώνας ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Ιουνίου 1921 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος περιγράφει την στρούγκα ενός ηλικιωμένου Βιλλιώτη που υπήρχε στην κιάφα Μπαχαντούρη στα 1150 μ. υψόμετρο και από την οποία είχε ανέβει σε άλλο άρθρο του στην κορυφή του Κιθαιρώνα. Σ ύρριζα του υψηλοτέρου βουνού του Κιθαιρώνος εις την κιάφφαν Μπαχαντούρι, έχει την στρούγκαν του ο Γεώργιος Σ. Ανδρίκος ή Λενάκης, θαλερός εφδομηκοντούτης τσέλιγγας, εκ Βυλλίων καταγόμενος. Επι τριακονταετίαν ζη εκεί με τα γίδια του, τους ιδικούς του, τον ιδιαίτερον βουνήσιον κόσμο του, κατά τους εξ θερινούς μήνας του έτους. ΧΑΡΤΗΣ 39- Η τοποθεσία της κιάφας Μπαχαντούρη στον Κιθαιρώνα Ωραία η υψηλή τοποθεσία, πυκνά τα έλατα της. Ο μεγαλήτερος υιός του Σωτήρης έπεσε ηρωικά εις το Κιλκίς το 1913, ο μικρότερος Κώστας έχει τρία τραύματα από την μάχης της Δοϊράνης του 1918. Εικοσιπενταετής απόμαχος. Βοηθεί τον γέρον εις την στρούγκαν και καλάς υπηρεσίας του προσφέρουν οι μικροί εγγονοί του Γεώργης και Μελέτης. Μια εις την στρούγκαν είνε αποκάλυψις αγνώστου ορεινού βίου δι ημάς τους κατοίκους πόλεως. Φίλια ήσαν όλα εκεί. Από τους καλούς ερημίτας της στρούγκας έως τον μοναδικόν κόκκοραν της, ο οποίος έχει την τιμήν να αναγγέλη την αυγήν εκ του ύψους εκείνου προς τας κάτωθεν στρούγκας. Φιλίας απεκτήσαμεν και προς τους τρεις υπερηφάνους σκύλους, τον λευκόν γέρο Μπράκον, τον νεαρόν και στριγώντα Φαρμάκην με ένα μαύρο βελούδο εις τους οφθαλμούς, που τον παρουσιάζει φέροντα αποκρηάτικον λουκ και με την νεαράν επίσης αδελφήν του Τούρκαν. Η στρούγκα έχει απλότητα, που θα την εζήλευε και ο λιτότερος θνητός. Τίποτε το περιττόν. Το καθετί χρησιμεύει δια θετικόν σκοπόν. Η χαμηλή πρόχειρη καλυβίτσα είνε καταφύγιον των ποιμένων εις ώρας βροχής και αποθήκη των 101