ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυκλική Οικονομία: Τηρώντας τις υποσχέσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει οδηγίες για την αξιοποίηση της ενέργειας από τα απορρίμματα και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση των επενδύσεων. Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 Ερωτήσεις και απαντήσεις: η πρόοδος που επετεύχθη στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η Πρόταση για Ενέργεια από τα Απορρίμματα και η Πλατφόρμα για τη Χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας. Τι έχει πράξει η Επιτροπή για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία; Τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πακέτο για την Κυκλική Οικονομία που περιελάμβανε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για τα απορρίμματα με στόχους για την ανακύκλωση και τη μείωση των χωματερών, όπως και ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης με μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν πριν από το τέλος της θητείας της το 2019. Σήμερα, η Επιτροπή δίνει αναφορά στους πολίτες, το Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί με στόχο την ενθάρρυνση μιας βιώσιμης και κερδοφόρας οικονομίας. Η αναφορά υπογραμμίζει τα κάτωθι αποτελέσματα και προτεραιότητες:      Νομοθετικές προτάσεις για τα απορρίμματα, που τέθηκαν επί τάπητος από την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015, περιλαμβάνουν: κοινό ευρωπαϊκό στόχο για την ανακύκλωση του 65% των οικιακών αποβλήτων ως το 2030, κοινό ευρωπαϊκό στόχο για την ανακύκλωση του 75% των συσκευασιών ως το 2030, ένα δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των χωματερών ώστε σε αυτές να καταλήγει μόνο το 10% των οικιακών αποβλήτων ως το 2030. Επόμενα βήματα – υιοθέτηση των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2017, σε συμφωνία με την Κοινή Διακήρυξη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ το 2017. Σχέδιο Εργασίας για τον Οικολογικό Σχεδιασμό 2016-2019, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το Νοέμβριο του 2016. Το Σχέδιο βασίζεται στην νέα προσέγγιση που προωθήθηκε από την Επιτροπή Γιούνκερ και εστιάζει σε ομάδες προϊόντων με την υψηλότερη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, ενισχύει περαιτέρω τα τεκμήρια για ρυθμιστικές δράσεις και επεκτείνει το ενδιαφέρον για μελλοντικά μέτρα οικολογικού σχεδιασμού πέρα από την ενεργειακή αποδοτικότητα σε πιθανές προδιαγραφές για τα προϊόντα της κυκλικής οικονομίας όπως η διάρκεια ζωής, η ικανότητα επανόρθωσης και αναβάθμισης, σχεδιαστική δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, πληροφορία και ευκολία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Βοηθητική Χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας, φέρνοντας κοντά ανθρώπους της καινοτομίας και επενδυτές για την αναζήτηση χρηματοδοτικών μέσων που θα ενισχύσουν προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Δράση για τη σπατάλη και την απώλεια τροφίμων, που περιλαμβάνει μια Πλατφόρμα της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 2016, για να καλέσει σε συνεργασία τους ενδιαφερόμενους και να εντοπίσει τις καλύτερες πρακτικές, για την προετοιμασία των οδηγιών της ΕΕ για τη δωρεά τροφίμων και τη χρήση υλικών για τη διατροφή. Νομοθετικές Προτάσεις για τα Λιπάσματα, που τέθηκαν επί τάπητος από την Επιτροπή το Μάρτιο και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για λιπάσματα που προέρχονται από δευτερογενή ακατέργαστα υλικά, εναρμονίζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες για τα προϊόντα που προέρχονται από οργανικά απορρίμματα κα H33sss3s3s3K3sH33ssssH3ss3ss3sH33