ΚΑΪΑΦΑ 61. Ετοιμόρροπο κτίσμα Ιαματικών Λουτρών Καϊάφαπρο