Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 74

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ • CETA, TTIP and the EU Precautionary Principle. https://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/TTIP_F reihandel/Dokumente/2016-06-21_foodwatchstudy_precautionary-principle.pdf • Έκθεση του Αυστριακου Ιδρυματος για την Αναπτυξη Έρευνας (OFSE, 2014:14-22). • Biotechnology Report, Puplic Opinion, European Commission, 2010. http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/i ndex.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/Biotechnolog y/surveyKy/755 Ελληνική Βιβλιογραφία και Μεταφρασμένη Βιβλιογραφία • Novel Food, European Commission. http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisati ons/index_en.htm • Putting meat on the bones, a report on the structure and dynamics of the European meat industry, EFFAT. http://www.meatworkers.org/sites/default/files/documents/EFFAT_Putti ngMeatOnTheBones_EN.pdf • Selling Off the Farm: Corporate Meat’s Takeover Through TTIP, By Sharon Treat and Shefali Sharma, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Published July 2016.