Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 69

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ γραφοντων σε 31. Στις 4 Ιουλιου 2012, το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο, μετα απο αντιδρασεις και διαδηλωσεις απο την Κοινωνια των Πολιτων, καταψηφισε με ευρεια πλειοψηφια τη Συμφωνια, στελνοντας ηχηρο μηνυμα στην Ευρωπαϊ κη Επιτροπη. Στην ψηφοφορια για την ACTA 478 ευρωβουλευτες ψηφισαν κατα της συμφωνιας εναντι 39 που ψηφισαν υπερ, ενω υπηρξαν και 165 αποχες. NAFTA: North American Free Trade Agreement / Συμφωνια Ελευθερου Εμποριου Βορειας Αμερικης. Ειναι μια εμπορικη συμφωνια μεταξυ του Μεξικου των Ηνωμενων Πολιτειων της Αμερικης και του Καναδα. Η συμφωνια υπογραφτηκε το 1992 και αρχισε να λειτουργει στις 1 Ιανουαριου 1994. Η Συμφωνια αυτη αντιμετωπιστηκε με δυσπιστια και στις τρεις χωρες. Σε ΗΠΑ και Καναδα υπηρξε απο την αρχη φοβος οτι θα χαθουν θεσεις εργασιας, καθως πολλες επιχειρησεις θα προτιμουσαν τα φτηνα εργ s3sBH3sssBH33BH33ssKH3sBH3sBH33BssBH33H3ss3ssH3s3sssH3sss3󮳬sBH 3sBBsss3sBH3sBH3ssss3sJBH3ss3sssssH3s3B3ssss3ssBs3sBss33s3sBss3s33ssBB3sBH3s3sssssssBH3sssssBH33ss"3s3sKH3ssB3BH3s33sssBH33sH33BH3s3BH33sH33s3sH33sBH33ssssssBs3ss"3s3sKHQBH3s3sH3ss3ssssssBH33sss3ssH33H33s3sss3ssH33sssssBH33sH33KH3sᳯBH3BH33sssBs3ssssssH33sBH333ssBH3sBH33s3s3ss3sBH3s3B3sH3sssssH33BH33sss"33s33sH33H33ssB3sBH333ssBH3sBH3ss3ssss3sBH33sH33s3sH33sBB3ss"3s3sBH3s3s333s3sssBH3s3H33sH33BH3sBBs3Bs3sss3sss3ssss󮳯3sKssss33ss3BB3BH33ssssBH33s3sss3sssBH33sH33BH3sBH3sBBsss3sBH3ssssKH3BH3s3sBH3ᳯ󬳯BH3sBH33sB3sss"33s33ssssss3sBssBs3BUTssBs3sBssss3ssKssBss3sss3ssBs3Bsssss3ss"3Bss3Kss3s3BSs3s3ssssBs3Bsssss3sⳮB3ssJ NNLNBH3ss3󮳭H3sBH33BH3ssss3ss"3H33ssH 3sJBH3ss3s3ss3sssBsssBssss3s3ss3sssss3ss"3s󮳮sss3s33ssBs3BsssssBs3s3s3ssBs3Bs3s3ss󮳮ss˂ssss3󮳭s33ssssBs3sBsssss3ss"3H33ssH33BH3s33sss3sBH3s3H33sssH33ssssB3sH3ssss3ss"3sH3ss33sH33BH3ssH3ss3sssB3s3sH3sBH33s3sH3sᳬssssH 3s33JBH3sBH33BBs3ss3sH3sBH33ss3sH3ssssssBH3BH33ssssBs33sssJ33sJKssss3󮳭΂sssssBs3BsssssBs3Bssss3ss"3H3s3ssssssH3sssssBH33sH3ss33s33sB3BH3ssss3ss"3BH3ss󬳯ssBH3sBH3s󮳬ssssssBH33BBss3sssBss3s3s3ss3ssJ3sJKsssKBssssss3sBsssss3ss"3sss33BJ3sB]\[^ ]\K]KY[۝[ S  \OUTTTL^L Bss3s3sss3ssJ JNBsss3󮳭s3sssssss3sBssssss33s3ssBsssss3sssss3ss"3sss󬳯ssssBs3ss3sBBBH3s3s3H3sH33BH33H3s3ssH3s3sssBH3BBsᳯsBs3s3ss3ᳬsssBss3sBs3Bs3ss3ssssBsBH33sH33s3sssH33H3sKH3sBH3s3sH33BH33s3BsssssssH33BH3ss󬳯ssBH33BH33BH3s3s3BB3s3sBH3sssBH3sBH3ssssBH33BH3s3sssH33sBBsss3sBH33BH3sH3s3sBH33BH33H33sH33sss3sssBB3BssKBBH3sss3sH33BH3ssss3ss"3BH3ss󬳯ssBH3s3s3sBH33H33ssss3BH3s3sss3H33ss3ssBH3s3ssssKH33H33sH33sBH33s3ssBH3sBH3ss33ssBBsBH3sBH33s3s3sBH33BH3s3ᳮss3ssH3s33ssBs3sssBH3s3s3s3H33H33sss3sBPJKH3sBH33BH33sBH3s3ssBH3ᳯ󬳯BH33BH33BH33sBsBs3sssss3s3s3sss3sBssss3ssssB]\[^ ]\K]KY[۝[ S  S \OSҎΌ Ό SOQS Bssss3sⳮs3ssssBs3ss3ssss3sssBBH33ss3sssH3s3ssssH3s33ssBH3s3ssBH33sBBs33s3ssBH33ssssBH33H3ssss3ss"3H33ssB3sJKH3sss33s3sBH3s3H33BH3sKH3H33sBH3sssssBB3ss3ss3sBs3Bs3Bsss3s3ss3sss3sBs3sBs3ss3sssBs3sBss3ss3ssBsss3sKB3Bs3s3ssBssBs3sss3󮳭s3ssssssBssss3ss"3H33ssH 3sJBH3s3s3BH3s3sH33ss3s33Kssss3ssssssBss3󮳭ss3sss3ss3sss3sssKH3sssH3sBH33ss3ss3s3sss3sBH3sBH3sBH3sss33sBB3ss3sssss3sssss3ss3Bs3KBss3ssBs3ss3sssss3sssssssBss3ssss3s33sssH33H3ss3sssH33sssH33H3sBH3sBH33sBH3ss3sBB3ssKH3ssKH3BH3s3ss3ssH3ss3󮳭sH33H3sBH3sssBs3ss3s3ss3Bs3ss3sssssBs33ssBssBBsss3sBs3ss3sssss3ssssss3H3BH33ss3sssH3s3ssssH3ssssBH3s33ss3BB3ssH3s3ssssH3s3ssssH33s3sBH33H33ssBs3H33H33sKH3sBH33ss3H3sssH3H33ss3H3ssssBs3H33BH3s˂H3BH3s3ssssH3ss3sH333ssssBB3ssss3s3BH3sBH3s3sssssH3sBH33BH3ss ss3ss"3BB3s3sBH3sssBH3sBH33BH3ss3H33s˂H3sss3s3sss3sBs3Bsssss3ss"3ssss3s3sss3Bs3Bs3ss3ssBs3Bs3s3ss3sBsBssBsss3Bs3Bs3ss3ssBB3Bsss3ss3s󬳮s3sKBs3H3s3sH3s33H3BH33ss3sssH3s3ssssH3ssssBBs3s3sss3sssss3ssssBs3sssKss33sssB3ss3sBH3sBH3s33ssss3sBH33BH33sH3s3ss3ssH3sKBB