Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 65

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ nal Forum’s (ARF), Asia-Europe Meeting (ASEM), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Trade Organisation (WTO). 20] Fernanda G. Nicola: The politicization of legal expertise in the TTIP negotiation. 21] Dangerous regulatory duet - Corporate Europe Observatory 3 TTIP Οι συγκαλυμμενες επιθεσεις στη δημοκρατια και τους κανονισμους. 22] Dangerous regulatory duet - Corporate Europe Observatory. 23] World Trade Organization - Trade Barriers Agreement. 24] TTIP-leaks - Technical Barriers to Trade. 25] Online public consultation on investment protection and investor-to-state dispute settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP). http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/ tradoc_153044.pdf 26] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-155651_en.htm 27].http://corporateeurope.org/sites/default/files/atta chments/the_zombie_isds_0.pdf 28] From ISDS to ICS: A leopard can’t change its spots position paper on the commission proposal for an investment court system in TTIP. http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/euunit/reportsbriefings/2016/2016_02_11_Greenpeace%20Position %20Paper%20ICS_Final.pdf 29] Προστασια των επενδυσεων και επιλυση διαφορων μεταξυ επενδυτων και κρατων σε συμφωνιες της ΕΕ. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/decembe r/tradoc_151972.pdf 30] http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA 31] http://corporateeurope.org/internationaltrade/2015/02/ttip-investor-rights-many-voicesignored-commission 32].http://corporateeurope.org/sites/default/files/attach ments/the_zombie_isds_0.pdf 33] Εκποιηση της δημοκρατιας. http://corporateeurope.org/sites/default/files/cetaisds-hl-executivesummary.pdf 34].http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterBy Year 35].http://corporateeurope.org/sites/default/files/attach ments/the_zombie_isds_0.pdf 36] Markus Krajewski and Britta Kynast: Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on the Legal Framework for Public Services in Europe. 37] General Agreement on Trade in Services του Παγκοσμιου Οργανισμου Εμποριου. 38] «Commission Proposal for the Modernisation of the Treatment of Public Services in EU Trade Agreements, European Commission, Βρυξελλες, 26 Οκτωβριου 2011. 39] Public Services Under Attack. 40] TTIP - John Hillary. 41] Transatlantic Food and Agricultural Trade Policy, 50 Years of Conflict and Convergence, Timothy E. Josling and Stefan Tangermann. http://www.elgaronline.com/view/9781783476954.0 0011.xml 42] Food Standards in Trade Agreements, Differing Regulatory Traditions in the EU and the US an U\Y܂]BBT P][BTYٙB΋˜\[ܙٚ[XYZ[۝[X[Y[̂ MWܙ Bsssss3H 3sBH3sss H M ̌ H BH3ssssH3sssH3sBBs3ss3ssH33H3s33sssH3sBH33BH33sᳮs3BH3sBH33BBs3sss3sssss3ss"3sssssBs3BssᳬsssBs3sBB3sᳮs3sBssBs3Bss3ss3s3ss3ssssBsBs3s3s3BBsᳬsssss3sBs3sᳮs3sKB]\[^ ]\K]KY[۝[ S  S \OUTTT L IOBS BQ]\X[PYܚX[\BX[]BPT L MBT\ܝ BX˙]\K]KSQ۝ٙXKXX[[ۂ[^ ٛK\^K]\^Q]Z[ [[Y[BPS \^RǨ  WBT[[HٙHBH\NHܜܘ]BHYX]8&\HZ[ݙ\BYHT HBH\ۂHX]H[HY[BH\XKB[]]BH܂HYܚX[\BH[HYBHXBH PU KBX\YR[BL MB˚X] ܙٚ[\[[ٙQ\Wٝ[ٗ  BT][HYX]HۂHBHۙ\HBH\ܝHۂHBHX\BB[Y[[ZX[ق]BQ]\X[[YX]Z[\KQQU B˛YX]ܚ\˛ܙ]\Y][ ٚ[\[QUB[YX]ەPۙ\S Bss3s󮳯3sBssssssssssJ33JBsssBs3L B3ssss3ssssss3ss3sss3ssssssssss3sssss3ss3sss3ssss3sBss3sBsssBss3ss3Bs3BBsssssBH3s3sBH3ss3sssBH3H3ss3ssssH33BH3ss3ssssBH3s33s3H3sBH3sss3sH33s󮳬ssBH33s3ssssH3s3s3ssssH33BH3sssBH3BH3sssBH3sss3sᳯH3ssss3H3H33sH3s3ssH33KH3H3BH 3s3s33s3sBs33sKBZ˙ܙY[XXKܙ]][] [ә]̌ MK\\ [ݙ\QUKQKXܛ\ݘ[YܛX\X] [X\ LLX[Y\[[ݙ]\[][ۘ[ X[WBsssH33sᳮs3H ݙ[ KH3s3ssBH33BH33BH3ssss3ss"3H3s33ssKH3ssssBH33H33sᳮs3H3H33H3s3s3sB3sᳮs3BH33BH33sBH3ssBH3ss33s3sBH3sssssH 3sBBss3ss3ssss3ssssBs3ssBss3s3s3sss3BLNNM˂B