Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 61

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Καναδα, στις ΗΠΑ, στην Κινα και στη Ν. Αφρικη. Συγκεκριμενα στην συμφωνια με τη Νοτια Αφρικη που επικυρωθηκε τελικα μεταξυ της Ε.Ε. και των εξι χωρω ν-μελω ν της ομαδας SADC (Μποτσουανα, Λεσοτο, Μοζαμβικη, Ναμιμπια, Νοτια Αφρικη και Σουαζιλανδη), προβλεπεται οτι η φετα και οι ελιες Καλαματας μενουν εκτος λιστας της «προστασιας» ευρωπαϊκων προϊοντων προελευσης. Αν και στη συμφωνια περιλαμβανονται περισσοτερα απο 200 ευρωπαϊκα ΠΟΠ, στην περιπτωση της φετας και της ελιας Καλαμων τονιζεται οτι για διαστημα 5 ετων οι παραγωγοι της Ν. Αφρικης εχουν τη δυνατοτητα παραγωγης και εμποριας φετας με την επωνυμια «South Africa Feta» η «Feta Style» η «Feta-type» με την υποχρεωση να αναγραφουν τον τροπο παραγωγης τους[85]. Συμφωνα με τη CETA, την εμπορικη συμφωνια με τον Καναδα, 3BH33BH3sᳬss3H33H33BH3ssss3B3sss3sBH3H33sss333BH3ssssH3ssBH33sssKB3s3BH3᳭s3sH3s3H33BH3sss3KH33BH3sss᳭sssBH33Bs󮳭ssssBs3Bs3s3sss3ssss3ssBssssssss3B3ssspXYBZ[P[YpsssBsBsBsssBs3ssssBssss3sBsssBs3sssBs3Bs3ss3sBss3s3sBssBssssssᳯsBs3Bs3ss"3s3Bs3ss3BsssssBss33s3ssJ0ٙ]K\[BXY\pspٙ]BZ[Z]][ۂXY\pBV KsssssH33sssH33sH3s󮳭sss3sssH33sss33sssBssssBs3Bs3Bsss3sssss3sBss3ssssBs3Bss3s3sssssssBs3Bssss3Ks33sssss3sBH33ss3ssH3sBH33BHT H33sH33H33ssBH3Bs3BH3ss󮳭s3sBH33BH33s3sss3ssH3s3BH33H3sKBsBH3ss3H3s3H33sH33BH33sH3ssBH3s33ss3sBH3BB3ss3sssH3s3ssssH33sBH33ssssBH33s33KH33s3BH3BB3Bs3sss3sssBssss3sss3s33Bsss3˂Bs3ss3ssBssBs3ssssssᳮsssss3sssss3sssss3sBH3s3sss3s3H3sBH33BH3ss3󮳯3sH333BH33sBB3Bs3Bss3ss3ss3sBss3s3ssssssss3󮳯3ssBs3ss"3s3sKs3ss󮳯3sssBssBss3ssssss3sᳮs3sKH3s3BH3s3s3sH3sss3sH3ssssBH3sBH33H3ss᳭sss3Bss3ss3Bss33ssBs3sBs3Ks3ss3BBs33sssBH3sss3BH33BH3BH3BH3ssssBH3ssssH33Bss3s3Bs33s3s3Bss33sBss3ss3󮳭BssBssBBss3s3s3s3ssKH33BH33sH33s3sH33s3sBH33sBH33BBsBs3ssBssBsssssBs3ss3sBss3Ksss3sssBss33ssBssssssssBs3Bsss3s3s3s3ss3sBs3sB3s3sBH3s33ssH3BH3ss3H3KH33sH3ss3sB3ss33sBH3s3H3s3󮳮sssH3BH3ssss3sB3s3s3BssBs3s3sss3sss3s3sss3s3ss33sH3sss3ss3sBH3sss᳭sssBH3H3ssss3H[B]ۋpBs3ss3ss3s3ss3ss3ssBsssBssBBBH3ss3H33H33ssH3sBH3sBH3sssBH33BH3BH33BH33sBB3s󮳭ss3sBH3sBH33sH33s3sBH 33sH3ssssᳮssH3ss3ssssBH3sBH33ss3sBH3sBH3ssBH3sssBH33s3H3sBH33s3s3ss3sBsss3ss3sss3ss3sssBss3Bs3BsBs3BsssssBB3s3s3sssBss33s3sBss3Bss3BssBss3s󯳯s3BBBs3sBss3sssp KB