Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 45

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ παραδειγμα στην Ισπανια [67] και την Πορτογαλια [68] χρησιμοποιηθηκαν υποδειγματα γενικης ισορροπιας -Computable General Equilibrium models) με διαφορετικα σεναρια ως προς το ευρος απελευθερωσης των συναλλαγων και εκτιμηση της προκαλουμενης μεταβολης του ρυθμου μεγεθυνσης του κατα κεφαλη προϊοντος, καθως και πιθανες επιρροες σε τομεακα μεγεθη. Αξιζει να σημειωθει οτι τα περισσοτερα απο αυτα τα υποδειγματα καταληγουν σε θετικα αποτελεσματα για την εξελιξη του ΑΕΠ των χωρων, γεγονος το οποιο καθε αλλο παρα εκπλησσει. Αφενος γιατι πραγματι η ενοποιηση των αγορων δημιουργει πολλαπλασιαστικες θετικες επιπτωσεις στην εσωτερικη αγορα και επηρεαζει θετικα την παρεμβαση των συμμετεχουσων οικονομιων στο ευρυτερο διεθνες πλαισιο. Αφετερου διοτι τα ιδια τα υποδειγματα που χρησιμο 3sss3sBssss3sBsBss33sssssBB3sss3ssH3ss3s3sH33BH3sss3ssssBH33BBs3ssss3sssssBs3sss3V͎WKssssss3sBssBs3s3s3Bs3s3s3ss3s3B3sH3s3s33sssH33HTH33H3ss33H33ss3ssB3Bss3BssᳬsBsss sss3s3sBs3ssssBssss󮳬s3sBH33BH3s3s3ssss3sBH33sBH3sssssBH3sBH33sssss3sBssss3s3sssssBssss3sss3sH3sss33sH3sBH33sH3s33s3sssH3ssssssH3BB3ss3ss3Bs3s3ssssssHKsBss3s33sssss3B3sBs3s3ssssᳬss3s3ss3ssssss3ᳬssss3sBBssssH3sH3sss3ssH3ss3H3ssssBH3sss3ss3ssBs3sH33H333BH33sBH3sss33ssssBH3s3s33sssBB3sBs33ssBssBs3ssssss3sBs3ss3Bs3ssss3ssB33sssssBBs3ssssss3sssssssssss3sss3ssss3sBsssssH33H33ssH33BH3ssssBH3BH3s3s33sssH33HTH3BB3sssssBs3ss3ssssss3ssssssssssBssBsBB3ss3sH3s󮳭sss3sssBH3s3sBH33ssssBss3s3ssKH33BH3sH3ssBH33ss33sBH3ᳬsBs󮳭ss3s3ss3Bs3sssssBssBs3Bss33ssBH3sᳬsssKH33BH3s3sss3H3ssH33s3sBB3ssssH3sBH3s3ssssssH33BH33s3ssBH33B3ss3sssBs3s3sssss3Bs3sBs3ssBs3s3ssBH3sBH33sssss3ssBH3H3ssss3ssBH33ssᳬssssBH 3s3sBH3sss3sBH33BH3s3ssBH3ssBBsss3ss3sBH33H3sssH33sssH3sBBssssss3ss3s3s33sKsssBss󮳭ss3s3s3Bss3sss3sBssss3sBB3H33sssH33H3ssᳮssss3ssH33ss3sBs33ssBH3s3BH3s3sH3s3ssH3sBH33BH3s3sssB3sBH33sssKH3sssssssBH3s3s3sssssBH3sBB3sBs33ssKs3sss3ssBssss3󮳮s3ssBs3ss3󬳯sssBH3sss3ssss3sH3sssss3sH33ssssH3H3sssH3s3sss3sss3ssH3ss3ssss3B3sBH33ss3sssBH33BH33sBH33H3sss3H3sss3sBs3ss3ssssBss3ssssssKs3Bss3sBs3s3sBs33sssss3sss3s3s3sss3ssss3ssssssssBssH33H3sssssH33sH33ss33sBH3s3H33H3sssss3ssH33s3sH0s3sss3sssమH33H3sssBsssssH33s3ss3sss3ssH3s3H33BH3s3ssB3sBH33ssBH3sssBH3sBH3s33ssBH3sss3ssBB3ssss3s3sKs3sssssBs3ss33sBssss3ss3sss3H3sBH33BH3ssssH33H3s3s3ss3sH33sH33sssBsBH33ss3ssssH33BH3sss3ss3sBH33BH33sss3ssH3s3H33BH3ss3sssH3ssBH3s3H33sH3ssss3sH33ss33ssBH33BH33sssss3sBH3sss3ssBs3s33ssssBsss3ss3ss3ssssss3sssssssBB3ssH33BH33BH333ssBH3sBH33s3s3ss3sBH3s3H33BsssH3ss3H3H3s3sssBH33s33s3ss3sH33Bs3ssH3ss33s3sH3sssssssమH33BH33sss3H3s3ssH33ssᳯssBH3sss3sBH33sH3s3ss3s3sH3sBH33BH3ss3H3sBH33BH33sss33sBH33ss3ssBH33BBs3sss3ssssBH33BH33sss3sBH33sss3H33sBH33ss3sssBH3BH3ssH33H3ss󮳯󮳬sssH33sBH3ss3s3ss3sssBH3sBH33ss3ssssKH3sBH3sBH33sBH3s3ssBs3sBsss3sKss3s3sss3sssssBs3s33ss3sBssBs3Bss3sssssssssKs3H33sBH3ssssBH3H3󮳮ssH3sBH3sᳬss3H33BTH33BH3s󮳬s3s3sBH3ssBH3s3s3H0ss3sBss3sH3㳯sమH33sH3ssH33H3s33ssBsss3H3s3s3sss3sBH3s3ssBH3H3󮳮ssB3H33sH33BH3s3BH33sss3H33H3sss3sBs33ssss3ssBs3s3spsss3sss3ssss3sBB3KH3sBH3sBH3s3H33sss3ssBH33sH33BH3sBs3ssH33sBH3ssssssBH33ssss3s3sBH3sBH33BssH3ss3sss3sH3s3ss3H3s3ssss3Bs3sssssBs3Bs3ssssss3ssss3WBBXKBss3sss3sss3ss3sss3sss3ssss3sBs3Bs33sBB3H3sssssH3sBH3s3󮳬ss33sBH33sH3sss3ssBs3s33ssH33BH3s3sH33H3sss