Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 38

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Βιοτεχνολογία & Νέα Τρόφιμα Η Βιοτεχνολογια αποτελει ενα ραγδαια αναπτυσσομενο επιστημονικο κλαδο ο οποιος εχει σκοπο την αναπτυξη νεων και προηγμενων προϊοντων και υπηρεσιων. Δεν βρισκει εφαρμογη μονο στα τροφιμα αλλα και σε αλλους τομεις οπως την υγεια, την βιομηχανια, την ενεργεια, το περιβαλλον κλπ. Υπαρχουν ομως πολλες αντικρουομενες θεσεις και αντιδρασεις για καποιες απο τις τεχνικες της Βιοτεχνολογιας που εχουν αναπτυχθει, οπως για παραδειγμα οι γενετικα τροποποιημενοι οργανισμοι που αναλυθηκαν στο προηγουμενο εδαφιο. Στη συνεχεια θα αναλυθουν δυο ακομη τεχνικες οι οποιες αφορουν τα νεα τροφιμα [49] και αποτελουν σημεια διαπραγματευσης στις συζητησεις για την TTIP. Τα νεα τροφιμα στις ΗΠΑ αντ s3s3s3ss3sBH3sBB3s333Bsss3sᳮs3ssBs3ss3s3sBss3s3sBs3sssssss3ssBsss3s3ss3BssBs3s3󮳭BsBBsBssssss3J3sBLN MssBs3BsssBs3sᳮs3BBsBH3sBH33sH3sssH33ssssssH33ssssssH3s3H33sB3ssH33ss33sBH33ss"3BH33BH33ss3s3sBH33ss3ssB3ssᳯsss3ss3sss3Bs3ss33sBss3s3sKBssssssᳯssss3BsssBssssssBs3sᳮs3BH3ssssBH33sBH33ss3sssBH33BH3s3ss3sBH33ssᳯsBB3s3sKs3Bsss3s33ssBssssBs3sss3sssKs3ssBB3ssssss3BL MKss3ssBs3sss3BLN sss3ssBsBH3ssBH33sᳮs3BH3s3H33sH33ssH33sss3BH H3ssBBsss3sBssBsss3BssKs3BssᳯsBs3s3ssH33BH3ssBH33sᳮs3BH3s3󮳭sss3sBH33sH3ssssH3s3ss3sss3ssVLKss3s3ssBH33s󩳦s3NH3H3ss3sBssssBs3sBss3sBsssBs3ssssssssssss3ssssH3ssKH3H33sBH33ssssBH3s3BH33s3BH3sss3sBBss3sssᳬBs3sBsss3s3sssBsssKs3˂ssssB3s33ss3sBsss3ssKsssBs3ss3Bs3BsKBs3s3ssBH33sᳮs3BH3ss3s3s3s3ss3sBH3sBH33s333BH3sH33sᳮs3H3H3sBH3s3ssBH3s3H33H NNMBs3ssssH33BH3ss3s3ssBH33ss"3s3BH33BBs33ssssBs3BssBssBss33ssBssBss3ss3sBsss3sBᳬssssBssBs3sBsssBss3s3s3sBsssssss3s3sBᳬssB3Bss33s3sss3BL MBs3sssss3ss"3sss󬳯ssss3ss3BsBs3ss3Bss3sssss3sBsss3s3sssBH3ssBH33BH3ssss3ss"3H3sssH3sBH3sBB3Bss3sssss3Bss33ssBs3sBss3ssBs3sBs3sBs3ss"3s3sBs3Bs3ssss3sBss3sss3s˂H3s3ss3BH33s3H3sBH3ᳮ3sBH33sH3ss3sBB3s3sBH3s3H3ss3BH33BH33sBH3H33ssKH3H33sBB3sBH3sBH33H3sssBH33sH3sssH33H33BH33sH33KBs3s3Bs3sssBs3ssssss3ss"3ss3ssssBs3s3sssH33sᳮs3sBH QJBH33sBH3ᳯ󬳬s3sBH3sBH33BBss3ss3ssH3sssKH3sBH3ssssBH3ᳯ󬳯sH0sBH33BB3s󬳮3s3BH3ssssH33sBH3ssBH3sBH3sBH33BH3sB3sH3s3s3sH33s󬳮3s3BH33BH33s󮳬sss3sBBs3s3Bsss3sVLWKB3BH3sᳯsBH33BH3ssH3ss3H3s3ssBH33BH33sBs3sssH33H3sssH33sss3ssH33H3ssss3ss"3Bs3s3s3ssBs3Bs3ssssBJ IL L Bssss3ssssBssBs3Bs3ss"3s3Bs3ss3s᳭ss33󮳮s3ss3sBs3Bsss3ss33ss3ss3ᳮsBJ33ssssM KsBs3sBH33H0sss3ss33sH33BH3sspH33ssss3sssBs3sss3s3ss3ssss3Bsssss3ss"3s3sssss3sᳮs3sKs3ss3Bsss3sss3ssBs3BsssBs3sᳮs3Ks3Bs33sBs3sᳮs3KssBs3sssssssH3s3sBH33BH33BH33sᳯ3ssKH333KH33H03BssH3s33ssBH33H33sss3ssH3ssssBH33BBs3ss3sBs3Bs3Bsss3ss3sBsssBssBs3sBB3ss"3s3sBs3ss3s᳭VLKs33s3sBsssss3ssBss3ssss3BBLB3Bsss3ssBH H3ssssH3s3s0sH33s0sss3s33sss3s3s33ss3333sss3K H33ssssH3ss3s3s3ss33s333H3ss33sH33H33ssss33sᳫssKH3s3ss33sH33H3ss33sH3sB3ss33sH3ssss3sH33s㳯sH3sspsᳫ󬳯H ssBss3sH333sss󭳯sKH3sss33H33ssss3sH3s33s33ss3㳯ssH33H33s3ss3s3ss3s3sH33sssp‚IH3pssssH333H33ss33ssssH33Bs3ss33H3㳬H3sH33sss3sH3ps3sspss3K3H3s33K3s3s3s333s3H33H3ssss3sⳮH3ss᳭sH33sH3ssssH3s3ssss3㳯K H33H3s3ss3ssH3ss3s3󫰭sss3H33s3ᳮpsH3s33㳯ss3sH33sH33ss3spsH33Bs3sH0s3ss333sK