Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 35

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πίνακας 6: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 440, Κοινή Γεωργική Πολιτική, Οκτώβριος 2015 Κατά τη γνώμη σας, ποιά από τα ακόλουθα πρέπει να αποτελέσουν κύριους στόχους της ΕΕ σε ό,τι αφορά την πολιτική γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης; (Πιθανή πολλαπλή απάντηση) (%) Εξασφαλιση οτι τα αγροτικα προϊοντα ειναι καλης ποιοτητας, υγιεινα και ασφαλη Εξασφαλιση λογικων τιμων στα τροφιμα για τους καταναλωτες Εξασφαλιση ενος καλου βιοτικου επιπεδου για τους αγροτες Αναπτυξη των αγροτικων περιοχων με παραλληλη προστασια της υπαιθρου Προστασια του περιβαλλοντος και αντιμετωπιση της κλιματικης αλλαγης Διασφαλιση ενος βιωσιμου τροπου για την παραγωγη τροφιμων Εξασφαλιση σταθερου εφοδιασμο BB3sᳮs3sBs3BssBB3ss33s33JB3sBsssssBssss3Bss3BsᳯsBH33BH3ssBH3sss3H3sBH33H L H33ss3ss3BBs3sssssH3sssBH3s3BH33H BH33H3sssH33sBB3sssssBs3ssKs3L͉Bs3s3sssssssBBsss3ssBs3LBs3s3sssssssssBssss3V KBLBBB BLBBB ssBH333sBH3s3ssH33ssᳯssH33sBH33BH33sss3BH33BH33BH33BH33sBH33ssBH3H3sBH33ssss3󮳭BBsBs3ss3sBs3s3ssss3Bss3sssssssBssss3H33BH3sH33BH3ssH33H33sssH33sss3BH3BH3sᳯsBH33sBH3s3sH 33BH3s3ss3sMKBs3󩳤ss3sNsssss3ᳬss33sBssBs3BBs3ss33s3BH33sH33BH33sᳮs3BH3ssssBH3ssBH3s3sss3ssBBs3ᳮss3ssH33s3KH3s3sH3H3sBH3ss33ssBH33BH3s3ᳬss3sBs3ss3sBs3ss3sssss3sBss3s3Bs3ss3sB3s3s3BH 33sH33ssss3󮳭BH3sBH33sss3ss3BH3s3B3BP^P[[Y[\]\Kss3sssssBsss33ss3sBB3ss3Ks3ss3Bssssss3ss"3ss3s3s3sssBs3B3s3ssssBH3sBH3ss3ssBH33BH3ss3ss3s3sH33sBBss3ssBH3ssss3ss"3sBH3sss3s3sBH3sssBH3s3ss33s3sBss3ᳬss3ssBs3Bs3Bs3Bss3sssᳮs3󯳬Bs3s3s3Bs3BP^P[[Y[\]\˂3ssH3sss΂H3H3sH33ssBH3sssBH33sB3ssssssBs3Bss3ss󯳭ss3sBs3Bsss33sss3sBBsBs3Bs3ss3Bssss3s3ss3KsssBss3ssss3sBss3s3BssBsss3ssss3s3sssBH3ssss3H33H3sBH3sBH33BH33sBH33ss"3s3BH33B3sssH33H33ssHPP H33sss3sBH3s3BH33BBssH33H33sssH33s󮳭ss3ssBH3sBH33ss3s3sBB3BsssBs3Bs3ss3sBssBss33ss3sBs3Bss3s33ssH3sss33BH3s3H33sH3ss3s3ssH3s3sssssH33BH33sBBs3sssBsss3ssssBs3BssssBss3s3ssssKss3ssss3ss΂sBsss3sBs3ssss3ssBs3ssH33BH3ss33sss3sBH33BH3ss3H33sB3BH3ssBH3ssBH3s3ssss3sBH33BH3sKH3s33ssBB3ssBH3s33ssH33ss3sH33s3sBH33sBH33s˂H33ss3BB3ss3sss3sH33BH3ss3󦳨ssssBH3s33s3΂H3BH3ss3ssssBH33ss3sss3sH BH3ssssBH33sBB3ss"3s3Bs3Bss3s3ssBs3ss3ssss33Bs3sBBssBssBs3sBsss3ss3sBssBs3Bsss33sss3sBBB