Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 3

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η μελετη πραγματοποιηθηκε με σκοπο την ενημερωση για τις δυσμενεις επιπτωσεις που θα εχει η υπο διαβουλευση TTIP1 για τη χωρα μας και την προβολη της αναγκαιοτητας της κινητοποιησης των πολιτων για το «μπλοκαρισμα» της. Στο Πρωτοχρονιατικο μηνυμα μας, το 2015, υπογραμμιζαμε οτι οι ΦτΦ θα επιδιωξουν «Το συντονισμό φορέων, επιστημονικών και πολιτικών ιδρυμάτων, επιτροπών πολιτών και πολιτών στον αγώνα ενάντια στην υπογραφή των εμπορικών αντιπεριβαλλοντικών, αντιδημοκρατικών, αντικοινωνικών συμφωνιών TTIP, CETA». Θελουμε να πιστευουμε οτι η παρουσιαση της ερευνας, των επιπτω σεων απο την TTIP και των συμπερασματων, θα αποτελεσει ενα εναυσμα, για να πραγματοποιηθουν και αλλες σχετικες ερευνητικες εργασιες απο Πανεπιστημιακα Ιδρυματα, Ερευνητικα ss3s3s3KH333ssH3ssss3sH3ss3sBBs3s3s3ssBH3 H3s3BH3s3BH3sBH3ss3ssssBH3sBH3sBH33ss3s3ssBH33BH3sssssBH3s3BH3sBH3ss3s3s3sBBsBssBp33󮳬sssps3ss3ss3ss3s3ssssssBs3BUTssssBs3ssBs3sBs3Bss3s᳭sss3KssBsssBs3ss3sBBBsssssBs3Bs3s3sBssBsBs3sssss3ss3Bp3sss3ssps3sBs3s3sssBss3s33sssKss33ss3sss3sBs3ssssBs3sBs3sssss3sBs3sUT PUKUTBBssBs3ssB]\YY[QܙYXBB3ssss3sBs3sBsssssss3s3BsssB3BL Ls3sBsB3ss3ss33sssB33s3Ks3B3ss3ssss3sB3ss3Bs3BssssBB3Bssssss3sBB3ss3ss3s3ssssBs3s3sBs3sBs˳ KssBB3sKKssBs3Bss3s3sss3s3ss3ss3sBs3ssssssss33ssBssBBs3ss3sssKs3sss3sBss3ss3Bs3Bsssss3sUT s3s3L LsBs3ss33s3ssKsBss3ssssBsBBssss3ss"3ss3s3s3sBsss3ss3ssssssBsBsBB3BH3s3s3s3BH 33s3sH3s3sH3sssssBH33BBsss33ss3sBH3ssss3sBH33sH3s33sssH33sssBs3ssssUT KPULUTL˂Bs33sssBH3s3H33BH3ssssH33sBH3ss3s3sssKB3sBs3BML sssss3ss"3sssssssss3Bsssss3ss"3H33ss3󬳯ssBH33s3H3KH]\X[H]^[&BB[]X]]BH PJBH3ssss3sBH33BHTH3sBH33HUBB3KBLs3Bss3ss3sBsssss3sBs3ssssssss3sBs3s3sJKsBs3ssssssBs3Bs3s󬳯H33H3s3ss3sssH33sBHPBH3s3H H33sssBB MH3ssH H33sssBH MBH3sBH33H3sH ˌBss333ssssBH3s3ssH3BH33BH3ssH3ss33BBUT0˂3ss3ss3ss3ssBss3s᳭ss3Bsssss3ss"3sssKBss3sH3sBH3s33s3ssBH3BH3ssss3ss"3sH3ssss3ssH33ss3sBH3H3ss3sss3sBH3sss3sBBssss3sBH33sHTHUBHTKH33ss3sH3ssssBH3Bs33s3H33sH33BH3ssssH33H3s3ss3sssBsBH3sBH33sssBH3BH333BH3sBH3BH33sss᳭sssssH33BsssH3s3ᳬsssH3s3BH3sBH3sssBH33sH33ssssB3sH3sss3sssHTHUBH3sssH HTHQBBӑT BBH33H3ssBH3sss3ss3sBH3s3s3sH3JBH33sBH33BBMNsssss3ss"3sssssssssssss3sBs3Bps3ss3s3ss3s3sssssమs3sBs3sBRTRPssBB3BH0s3ssH33ssᳯssBH33s3sBH3s3ss3s3sBH3sBBss3sమHNK MBH3sBH3BH33sᳬs3BH̍ˌ B MKH33BH3sᳯs3H33H3sss3sssH33BH3ssss3ss"3BBs3ssBH 3s33s3ssBH3BH33ss3s3ssBH33BKKBs3sBs3BL sssss3ss"3sssssssss3sBB3s3ss3sBs3ss3ss3s3ssssBssBs3BUT BBH33H3ssBH33sssBH3s3s3sH33sH3sssssss3sH33H3sssH 3s3H3˳KBH3sBH3sBH3s3s3ᳮssBH33BH3s3sH3s33ssBH33H3sBH K K MJBBs3sssBs3Bs3ss3s3sss3sss3sssssH33s3sBH K K MH3sBH K K MBH3sBH3sBH33sssBH3ss3ssH33sH3sBH33H3s3ssBH0)3BH3󮳮ssH33sBH33ssssBH33ss3ss3s3ssssBH3sBB3sHTH3sBHTpH3sBH33H0s3sssBH33BH33sssssH3sᳬss3H33HUpH3sBH3sBH3s3ss3sBH0Bs3sssBPUBssBssss3ss3sBs3s3˂BH33H3s33s3ssBH33BH3sssH33ss3󬳯ssBBUTPUBUTBssBsssBss3ssBs3Bsss3sssH3sBH33BH3ssssH333ssBH33ssssKB3H33sssH3ss3s3ssBH3ssss3ss"33sKH33sH LBB3sssBL M LNss3sssBL MKLLs3sssBB MKLsssssBL MssBNs3sssBL M3L MsBs3sss3ssBs3ss3Bsss3sss3sBsss3sBs3Bs3Bsss3s3s3NB‚