Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 29

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.2.3 TTIP & Δημόσιος Τομέας Οι δημοσιες υπηρεσιες απειλουνται απο τις διαπραγματευσεις για τις CETA και TTIP, αφου αυτες προβλεπουν την ανευ ορων και χωρις επιστροφη εμπορευματοποιηση τους, σε συνεχεια της ολοενα και αυξανομενης τασης αναθεσης τους στον ιδιωτικο τομεα. Επιπροσθετα περιοριζεται η δυνατοτητα των κυβερνησεων να ρυθμιζουν και να ελεγχουν την παροχη των υπηρεσιων αυτων ως προς την ποιοτητα, την προσβασιμοτητα κ.λπ., αφου μπαινουν σε καθεστως απελευθερωσης και ιδιωτικοποιησης Το νομικο πλαισιο για δημοσιες υπηρεσιες οριζεται στη βασικη νομοθεσια της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Το αρθρο 36 της χαρτας θεμελιωδων δικαιωματων αναφερεται στις υπηρεσιες γενικου οικονομικου συμφεροντος. Ενω με το αρθρο αυτο ρυθμιζονται τα της υπαρξης και λειτουργιας των υπηρεσιων γενικου συμφεροντος, αυτο που δεν αναφερεται πουθενα ειναι ποιες υπηρεσιες χαρακτηριζονται ως τετοιες. Μεχρι τωρα τα κρατη-μελη ειχαν την ελευθερια να ορισουν το καθενα ξεχωριστα τις υπηρεσιες γενικου συμφεροντος, και συμφωνα και με τις οδηγιες της ευρωπαϊκης επιτροπης καθε κρατος μελος εχει μεγαλο περιθωριο να ορισει αυτονομα την πολιτικη του σε σχεση με αυτες. Το κατα ποσο μια υπηρεσια πρεπει να θεωρειται «υπηρεσια γενικου συμφεροντος» οφειλει να ειναι διακριτο απο την μη-οικονομικης φυσης υπηρεσια, το οποιο περιοριζει ακομ BH33sss3sss3Bsss3˂B3ssBs3ssKsss3sss3sss3ss3sssssssssH3sᳬssH3sBH3H3s󮳭H333ssH33ssBss󮳯sBsBsss3s3Bss3ssKs3sssBsBss3sKB3s3ss3sssH3H3s3sss3ssss33H33ssss3sH3s3333s3333H333ss3sH3s󭳯s3sH33H3sssss33sss3333H3sssssss3sss3᳭ssH3sH3sssH33s󬳫3pss3sssss33s3ss3ss33sssps3ssH33sss33H33ss3sH33H3ssBsH33H3sssss3sssssH3sH33s33˂ss3H0sH333sH33sssps3ssH3s3ssssss3s3s3ss3sssss33s3sss3sᳫ3s0ss3sᳯs333s3ssssss㳯H3 s33ss3ss3sH3sH33sssps3ssH33s3s3sss3ss3sᳫssss333s3ssssssK3sss 33sssss3s3sspps33sH3 3ss33s33s33H3s3ss3s33ssH3sssH0ssBssss0sss33330ss3s0sH3H3s3H3s33sss3sBH33sss33sss33sssssss3s33ss3s33B3sss3ss3ss33s3sH33H3sss3ss3ss ssH33BH3s3ss3sBH33BH33BH3s3ssBH3s3ss3ss3sBBs33s3BH3sBH33BH3s3sss3sH3s33s3H3BBsᳬss3sssᳯsssss3sss33sssss3sBsBsss3B3BH33s33sH33ssH3sssH333ssBH3s3ssssBssssBs3Bs3sssss3sss3ssss33ssssss󮳭sBBH33ssH333ssBH3sBH3s3ssssBH3s3H33ssᳯss3ssBssssᳮssH3ssssssH3H33s3s3ssH3s3s3sssss3Bs3ssᳬsss3s3s33ss3ssᳬssssssBs3s3s󬳬ss333ss3sss3ssssH͗Kss3s3sH3s3BH33sBH3s3sssBH3ss3H33sBH333ssBBs3ssssBssBsss3sBs3Bs᳭sssBssBsss󮳯s3sBBs3sss3ss3ssssssssBsss˂Bs3H33H3sssH3s3sssBH3sBH33sH3sssssH33BB33sBH33sBH3s3ssssBHKH33s󬳮s3s3sBH33BH3s3H33Bs3s3sH33H3sss3ssH3sssH3ssssss3sBH3BBs3ssssH33BH33ssss3sBH33H33sssH3s󮳭B33sss3sss3ssBsss3Bssssss3sssB3sBH3s3ssssBH3sBH3ss3sBH3sssssBH33BH33sss3sssBss3s33sssssss3s3sssss3ss"3ssssH3ssssBH33sBH33sss3ssH3s3s3s˂H33ss3ssKBssssBH3s3s3H3s3ss3ssH33H3ssss3ss"3H3s3s3s3s3ssBss33ssss3sss3sBsBs3ssBs3ssBs3ssss3sssH333ssH3s3ssssH3sBH3ss3BH33sH3s33sssH3s3ssssH3ssssss3sH33sH3sssssH33BBs3ss3sBs3Bs3BssᳬsssBVKs3ss33ss3sss㳯Bs3sss3sss3sss³s3H33BH3s33ssssBH33ssBH33ssKH33H3s3H33BHUBs3sssBss3s3ss3ss3ss3s3sssss3PUBsBB3ssH3s3ᳬssss3sBH3sss3BH33ss33sssH3ssssBBs3ᳬsssH33H3ss3s3ssH3s3ssH0sss3sమBs3sH3ss3H33ssssBH33BH3sH3BH3s3ssssH3ssssBB3sss3sss3sssss3ssBss3sssBss᳭ssssss˂sss3ssss3sBsBsss3s3ss3Bs3s3ssBs3ssBs3ss3sH33H3KKH33BH3s3ss3sH03s3sH3s3sమH33BB3sssssBs3ssssssss3sss3sssss3BsssBss3ss3sBssBss3sss3sss3sKss᳭ss3ss3sss3s3sB3s3s3ss3sssH3H3ss3s3H33H33ss3sH33Bsss3sss3ssssBssss3ss3s3Bs3s3ssB3sBsssssssBss3BssBssBs3ss3ssss3ssss3sss3sssBs3ss3sBssssssssssss3sBssᳯsBB3sH3s3ssssH33BH33sssBH33H3s󮳭H333ssB3sss33sssBssBsss3s3sBsBsss3s3Bss3ssKH33sBH3s3sssBH3᳭sssBH3sBH33BH33ssss3sBH3BBs33ssssssss3ssss3sBsBss33sss3ssHWKs33sss3BsBss3Bs3sss3ssBs33sBB3ssssss3sssBss3ss3ssss3ssssss3Bs33sss3sssss3sssss3sssssss3sss3sBssBssssBB3ss3sBH33BH3sss33H33sBH33sH3s3ss3s3sBs3ssssKH3ssBH3ssss3sBH3ᳯ󬳯BH33BH33sBH33s3sBBssss3BssssBss3sss3s3Bss3sssss3s3sBs3sss sBs3BsssBss3ss3s3s3sBV KB