Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 24

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1930 Εµπορικές συµφωνίες µε στόχο την εξάλειψη των συνόρων, των δασµών και του έµµεσου προστατευτισµού (GATT Άρθρο ΙΙΙ). Πίνακας 2: Εξέλιξη της Ρυθμιστικής Συνεργασίας. 1970 1980 1990 1995 1998 Οι κυβερνήσεις δεσµεύονται να ξεπεράσουν τους προστατευτικούς κανονισµούς και να αντιµετωπίσουν την «κανονιστική ποικιλοµορφία». Επέκταση της IRC µε επίκεντρο την παρεµπόδιση του διεθνούς εµπορίου από τους εγχώριους κανονισµούς. Η Διατλαντική Διακήρυξη δεσµεύει Ευρώπη και Αµερική στην αντιµετώπιση των κοινών προβληµάτων συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών εµποδίων. Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου Ρυθµιστικής Συνεργασίας, µε εκπροσώπους κυβερνήσεων, ρυθµιστικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρηµατιών. Δηµιουργούνται οι Οδηγίες για την Ρυθµιστική Συνεργασία και τη Διαφάνεια (συµφωνηµένες διαδικασίες και µηχανισµός «έγκαιρης προειδοποίησης»). 2002 2005 2007 2011 2013 Ανακοινώνεται η Διατλαντική Οικονοµική Συνεργασία. Στόχος η ακόµα µεγαλύτερη σύγκλιση των κανόνων µέσω τοµεακών και θεµατικών οµάδων εργασίας. Νέο Διατλαντικό Πρόγραµµα, συµπεριλαµβάνει σχέδιο δράσης για διάλογο µεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δηµιουργία του Διατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου. Υψηλού Επιπέδου Οµάδα Εργασίας «για την Εργασία και την Ανάπτυξη». Στόχος: ενδυνάµωση οικονοµικών σχέσεων Ε.Ε. και Η.Π.Α. µέσω της εξάλειψης των φραγµών και της ρυθµιστικής συνεργασίας. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ TTIP Η εξελιξη της ρυθμιστικης διαδικασιας ενεχει αρκετους κινδυνους. Πιο συγκεκριμενα [22]: • Η ρυθμιστικη συνεργασια ειναι δεσμευτικη, στερωντας απο την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. αλλα και τα κρατη - μελη και τις πολιτειες τη δυνατοτ 3BB3sss3s3s3s3ss33ssBs33s3sBssss3sssBs3Bs3Bssᳬss3s3ssᳯss3ssBsss33sssKBH3s33s3sH3s33󮳭H33sBH33sH33sssBH3sBBsBH33sBH3s3sssssBH33BH3ssssBH3sss33s3H33ssB3sBssssBs3ss3ssssK(H33sBs3sss3ssssssssᳬss3ssᳯBss33ssBs3ss3ssBssss3sBs3ss3sssKssss33s3sH3ssssssBH33BH3sᳬss3󭳭s3sBH3BH3H33H3sssB3sBH3s3ssssBH3sBH33sBH33ss"3s3sKH3s3sH33sBB3ssssss3sBs3s3ss3sssssBss33ssKssBBss󮳭sBssᳬss3ssBs3BssssKB(H3H33sss3H3s󮳬sssH3ss33sH3s3s3ss3sBB3BH33sss3sH33BH3sBH33sssH3sBH33sBH3s3ssssssBH33sH3ss33s3ssH33ss3ssssH3s3BBsBH3BH33sss3BH33s3sKH3s3ssBH33BH33BH3ssss3ss"3H33s3sH3sH3BH3ss33s3ssH33ssssH33BBs3󮳭sss3sBH3BH33sssssH3sBH3s3s3H3ss3s3s3Ks3ssBssBsss3s33sBss3s3Bsssss3ss"3ss3s3s3˂s3ss33ss3Bs3BsssssBsBsssss3BH3sBH3s3ssBH3ssH3ss3ssBH3H33BB3ss3ssss3s3ssss(H3H3s3ssH3sᳬss3H33H3s3s3H3ss3s3s3BBs3s3sssBs3Bssss3s3sssss3Bs3BBs3s3H33BH3ss3s3s3BH3sBH3BH33sH33ssssB᳭sssBssBss3sssBss33s3ss3sss3s33ssss3ss33ssss3sssBs3s3sss3ss3sBsBsBH3BH3ssss3H33BH33sH3ssssH3ss33sssB3sss3ssssB(H33H33ssss3BH33sss3sH33BH03s3sspB3sssH3BH33s333BH33ssH33H33ss3ssssB3BH3s3s3ss3sBH33BH3s󮳭H33ssH3s3BH33Bs33s3ss3ss3sssK(H3H3ss33s3sH3ssssssBH33BH3sss3sBH3s3H3ssBB