Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 13

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Διάγραμμα 2: Η υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το 2008. 16,250 16,451 17,311 18,643 20,324 21,386 21,061 18,134 2005 19,769 17,683 2004 14,994 14,011 10.000 13,071 15.000 16,371 20.000 21,845 25.000 5.000 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2003 2002 2001 2000 0 κ.κ. ΑΕΠ (€, τρέχουσες τιμές) Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Η αληθεια ειναι πως τα εισπρακτικα προβληματα στην υλοποιηση του κρατικου προϋ πολογισμου κανουν σταδιακα ολο και πιο εμφατικα την εμφανιση τους. Παρουσιαζεται μειωση στο πλεονασμα των τρεχουσω ν μεταβιβασεων καθω ς και στο πλεονασμα των κεφαλαιακων μεταβιβασεων[10]. Επιπροσθετα γινεται περισσοτερο εμφανης η μειωση των αμεσων επενδυσεων. Οι ιδιωτικες επενδυσεις εμφανιζουν για το χρονικο διαστημα 20092014 μια σωρευτικη μειωση που αγγιζει σχεδον το 67,0%! Οι επενδυσεις παγιου κεφαλαιου απο 57,2 δις ευρω πριν απο την κριση, ελαχιστοποιηθηκαν στα 18,7 δις ευρω. Λαμβανοντας υποψη την αναλογη καταρρευση των δημοσιων επενδυσεων (ΙΝΕ ΓΣΒΕΕ, 2016) καταληγει ευκολα στο συμπερασμα πως εκτος της απωλειας του ¼ του παραγομενου πλουτου η χωρα εχει υποστει μια βαθυτερη διαδικασια αποεπενδυσης. Όμως ουτε κι αυτο συνιστα πολιτικο ατυχημα. Η προκαλουμενη εσωτερικη υποτιμηση και η αποδομηση του δημοσιου τομεα η οποια μεσω των πολλαπλασιαστικων μακροοικονομικων επιπτωσεων κατα sBs3Bs3sssssss3ssssss3sBsssssBB3ssBH3H33s333H33H33ss3ssH3ᳬsH33H03s3ssss3s3sమ˂s3s3ss3s3s3ssJ33s3ssBsssssJ33KLNBssss3BL M Ks3sss33B3sssBss3ssss3sss33ss3ssssssssssBsBH3H3󮳮ssH33H33sssH33H33ssH3sBB3ss3ssssH33sssssH33ss3ss33sH33sB󮳮ssH33H3ssssᳮs3sH3ss3󮳬s3s3sB᳭H3sBH33H3sssH3s󮳭ss3s3sH33sBH33ssBB3ssssBH3sssH3ss3sBH ss3ssBH3s3H3s33BH3s3BBsssBH3sᳬss3H33sss33s3sBH333ss3sB3sss3H3sBH3ss3sssH3s33s3BH3sss3sBssBsss󮳭s3sBsBss᳭ss3Bs3ss3s3sBss3B33H3ssssssH3H33sss3ssBH3s3sH33HXBB]\\BH\H BH33BH3sᳯsBH3BH33ss3BB sssssBss3ssssssBs3Bss3Bs3ssBss3BLH3ss333sssBH3sssKH3s3ssBH33H3sᳮss3sBs33sss3BH33BH33H KH33sss3KH3s3H3ss3sH3ssssBBs3ss3ssss3sssH3sssH3s3sBH33s3ss33BH3s3ssss33ss3sBssssssBssBsssssBss󮳮ss3ssH33BH33ss3BH3ssH33H3sss3BH3sssH3sBH3ssB3ss3BH33ss3ss3BH33ss3sssH33sss3s3s3Bss3s3s3s3ssss󮳯ssBs3s3ss3sss3BBssBH3s᳭sssBH33s3sBH33BH33ssss3sss3sBH33BB3ss"33s3H33BH MH3sBH33H3s3sssBH33ssBBss33s3H333ss3sH33sss3H3BH33sss33sH33H3s3s3ssH33sBH33s󮳬s3ss3sssBH33sKL‚