ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 59

ΓΝΩΜΙΚΑ - ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αρχαιοελληνική παροιμία Ο ήλιος εις τους αποπάτους, αλλ’ ου μιαίνεται. Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος (μιαίνεται=λερώνεται) Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα. Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν] Εκκλησιαστικά Ρητά Ότι τον ήλιον Αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικα