ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 47

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΧΟΡΟΙ Οι μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής κ. Βουνάτσο Νικόλαο έμαθαν να χορεύουν ελληνικά δημοτικά τραγούδια που σχετίζονται με τον ΗΛΙΟ, όπως: «Ο Ήλιος» (Τσάμικος Ρούμελης) «Εξέφεξε η ανατολή» (Καγκελάρης Ηπε :