ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 29

«Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απ’ την Ελλάδα Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο! … σπρώχτε με χέρια κ’ κεφάλια, για να αστράψει ο ήλιος Πνέμα.» (Πνευματικό Εμβατήριο) «Πλάι στο παράθυρο ήταν το κρεβάτι, ο ήλιος του απογεύματος τώφθανε ως τα μισά.» (Ο Ήλιος του απογεύματος) Κ. Καβάφης 29