ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 24

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΗΛΙΟΥ Στη διάρκεια του 2014 θα γίνουν δύο εκλείψεις Ήλιου, από τις οποίες η πρώτη θα είναι ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ, η δεύτερη ΜΕΡΙΚΗ και