ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 19

καθώς ο Ουρανός περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο κ’ τον εαυτό του μοιάζει σα να «κυλά», πάνω στην τροχιά τους. Καθώς οι δορυφόροι κ’ οι δακτύλιοί του περιστρέφονται κάθετα στον ισημερινό του πλανήτη, το όλο σύστημα μοιάζει σαν ένας «στόχος». Το αποτέλεσμα στο ημερολόγιο του Ουρανού είναι ότι κάθε πόλος έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο ημέρας, 21 γήινα έτη. Το χαρακτηριστικό αυτό του Ουρανού έχει επιπτώσεις και στη μαγνητόσφαιρα, στην πλευρά του πλανήτη που είναι στραμμένη μακριά από τον Ήλιο. Πιθανολογείται ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κατακλυσμιαίας σύγκρουσης με κάποιο άλλο σώμα, κάτι που επιβεβαιώνεται κ’ από την απουσία διαταραχ >;: