ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 13

ΑΡΗΣ Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση πλανήτης από τον Ήλιο. Η ονομασία του προέρχεται από τον Ολύμπιο θεό του πολέμου της ελληνικής μυθολογίας, τον Άρη. Άλλες ονομασίες του είναι: «Κόκκινος πλανήτης», «Πυρόεις», «Σιωπηλός πλανήτης». Οι ονομασίες αυτές των δυο δορυφόρων του δόθηκαν από τους γιους του μυθολογικού Άρη, τον Δείμο και τον, φόβο. Το αστρονομικό σύμβολο του πλανήτη Άρη είναι η “λογχοφόρος στρογγυλή ασπίδα’’. Ο πλανήτης Άρης είναι ήδη γνωστός από την προϊστορία, καθώς ήταν ο πρώτος παρατηρούμενος με τηλεσκόπιο πλανήτης που αποκάλυψε λόγω εγγύτητας, τα γενικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας του, τα οποία θεωρήθηκαν παρόμοια με της Γης. Ο Άρης δημιουργήθηκε 4,2 δισεκατομμύρια έτη από τον πλανητικό δίσκο, από τον οποίο δημιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι πλανήτες. Σήμερα είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Άρης σε ορισμένα σημεία του καλύπτονταν από νερό βάθους τουλάχιστον μερικών μέτρων ενώ υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ωκεανού. Έτσι υπάρχει ενδεχόμενο ο Άρης να φιλοξενούσε ζωή σε μορφή μικροβίων. Υποστηρίζεται η άποψη ότι σε μια τέτοια περίπτωση η ζωή στη Γη θα μπορούσε να έχει προέλθει από τον Άρη. Το μικρό μέγεθος του Άρη που συνεπάγεται μικρή βαρύτητα δεν επέτρεψε να διατηρήσει ολόκληρη την ατμόσφαιρά του. Το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας διέφυγε στο διάστημα, έπεσε η ατμοσφαιρική πίεση και το υγρό στοιχείο εξατμίστηκε ή διέρρευσε στο υπέδαφος και στους πόλους του πλανήτη υπό μορφή παγετών. Έτσι ο Άρης έγινε ένας ερημικός κα άνυδρος πλανήτης με μια αραιή ατμόσφαιρα όπως γνωρίζουμε σήμερα. Ο Άρης βρισκόταν σ’αυτή την κατάσταση 500 εκατομμύρια έτη. Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις η ‘’υγρή’’ περίοδος του Άρη αφορά μονάχα το αρχικό τμήμα της ιστορίας του. 13