ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ - Page 10

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Η Αφροδίτη είναι ένας από τους τέσσερις εσωτερικούς γαιώδης πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Απέχει κατά μέσο όρο 108 εκατ. χμ. από τον Ήλιο. Η τροχιά της περιφοράς της Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική. Η περίοδος περιφοράς της είναι 0,62 γήινα έτη. Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Λόγω της ομοιότητας σε μάζα και μέγεθος, χαρακτηρίζεται μερικές φορές και «αδελφός πλανήτης ή δίδυμος πλανήτης» της Γης. Η επιφάνεια της Αφροδίτης βράζει. Έχει μια εξαιρετικά υψηλή μέση επιφανειακή θερμοκρασία που διατηρείται σχεδόν σταθερή στους 460ο C, υψηλότερη ακόμα και από τον πλησιέστερο στον Ήλιο πλανήτη, τον Ερμή. Η ατμόσφαιρά της είναι πυκνή και δηλητηριώδης. Αποτελείτα