Ανθρώπων Έργα Σεπτέμβριος 2013 - Page 92

ΣΗ ΣΗ Π Ο ΙΗ ΙΗ Ο Π “ Ἱερὰ Ἑλλὰς “ “Μητέρα Ἑλλάδα” Δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μ’ ἀγαπᾶς, μονάχα εἰς τὸ Αἰγαῖον βαρκάδα νὰ μὲ πᾶς. Ἥλιον ἐλεύθερον θὲ νὰ χαρῶ, μ’ ἀνέμους καὶ μὲ κύματα εὐωδιαστά νὰ ζῶ. Δὲν σοῦ ζητῶ ἀσήμια μήτες χρυσά, μονάχα νὰ ὑμνήσω Ἑλληνικά, τὴν ὥραν ποὺ χαράζει ὁ Θεός, εἰς τοὺς Δελφοὺς ἐ