Ανθρώπων Έργα Σεπτέμβριος 2013 - Page 90

Εἶμαι τὸ τρίτον τοῦ Νικόλα καὶ τῆς Μαριέττας παιδί, τῆς Ἀλεξανδρείας σπλάχνον, πατέρας μιᾶς ὡραίας Αὐγῆς 16 ἐτῶν, τῆς Μαριέττας. τρίτον βραβεῖον τοῦ Διεθνοῦς Διαγωνισμοῦ Λογοτεχνίας μὲ τίτλον: «Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα: Ἱστορία μιᾶς κλοπῆς ἤ ἡ κλοπὴ τῆς Ἱστορίας», εἰς τὸ ἀμφιθέατρον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως. Μεγάλωσα εἰς τὶς γειτονιὲς τοῦ μπαρουτάδικου εἰς τὸ Αἰγάλεω, ὁποὺ ὁ θάνατος ἔκανε τὴν βόλτα του εἰς τὰ παιδικά μας μάτια, πότες μὲ νάρκες ξεχασμένες καὶ πότες μὲ χειρομβοβίδες παγιδευμένες ἀπὸ τὸν κατοχικὸν γερμανικὸν στρατόν... Αἰσθάνομαι ὑπερηφάνεια, διότι ὁ γραπτός μου λόγος, εἶναι ἡ μόνη κληρονομιὰ ποὺ καλεῖται νὰ μεταφέρῃ ἡ μικρή μου ὡραία αὐγή... Κατοικῶ μόνιμα εἰς τὴν ἀγαπημένην μου τῆς Ἀθηνᾶς ὡραίαν πόλιν. Ὡς ἀνήσυχον πνεῦμα, ἀσχολήθηκα μὲ τὸν γραπτὴν λόγον ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνῃ τρόπος ζωῆς μου· κάθε ἔρωτας καὶ κάθε εἰκόνα ἔμπνευσις, ταξίδι μὲ πλοῖον τὸ μόλύβι... Διάφορα ἔντυπα, τοπικὰ καὶ μή, ἔχουν κατὰ καιροὺς φιλοξενήσει τὴν ποίησίν μου καθὼς καὶ οἱ 2ος καὶ 3ος τόμος «Σύγχρονοι Ἕλληνες Ποιητές». Ἔχω βραβευθεῖ σὲ Πανελληνίους Διαγωνισμοὺς Λογοτεχνίας καὶ τὸ 2011 μὲ τίμησε ἡ «ΝΟΣΤΟΣ», ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀργεντινῆς, ἡ Ἕνωσις Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων τῶν Πέντε Ἠπείρων καὶ τὸ Diasporic Literature Spot τῆς Αὐστραλίας, ἀπονέμοντάς μου τὸ 90 | Digital Art Magazine | www.musiccreationsradio.wix.com/radio Για επικονωνία με τον Δημήτριο Δεσποτάκη μπορείτε να πατήσετε έναν από τους παρακάτω σύνδεσμους https://www.facebook.com/despotakisdimitrios http://parthenonas-hellas-acherontas-poihsh.blogspot.gr Καὶ ἐγέννησεν Ποίησιν Ἐν Οὐρανοῖς τῇ ξανθῇ ἡμέρᾳ www.musiccreationsradio.wix.com/radio | Digital Art Magazine | 91