Ανθρώπων Έργα Μάιος 2014 - Page 56

Φάντε πιστεύω πως με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Δε μου αρέσει να περιγράφω τα μαλλιά μιας γυναίκας με λέξεις επί λέξεων. Π