Ανθρώπων Έργα Μάιος 2014 - Page 236

Ταξιδιωτικός προορισμός... αυτοί οι άνθρωποι, στην καθημερινότητα τους. Απολιθωμένο Δάσος Το 1935 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Νόστιμο, οι κάτοικοι διαπίστωσαν την ύπαρξη απολιθωμένων κορμών, θαλάσσιων ειδών καθώς και, φυτών και ζώων που ζούσαν στην περιοχή, προφανώς κάποια χρόνια πριν. Μετά από ανασκαφές και έρευνα που διεξήχθη 236 | Ανθρώπων Έργα | Τεύχος 4 | Μάιος 2014 στην περιοχή για πρώτη φορά το 1997, από τον καθηγητή Γεωλογίας Ε. Βελιτζέλο, ήρθαν στην επιφάνεια, τα απολιθώματα μιας εποχής 20 εκατομμυρίων χρόνων. Το απολιθωμένο αυτό δάσος ανήκει στην εποχή του Κατώτερου Μειόκαινου. Όλα τα ευρήματα που ήρθαν στο φως, μας δείχνουν πως στην περιοχή εξεράγει ηφαίστειο και η λάβα του κάλυψε όλο το οικοσύστημα της. Από τα απολιθώματα της παλαιοχλωρίδας και παλαιοπανίδας που έχουμε, μπορούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα ως αναφορά, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην γράφει η Δήμητρα Τράκα περιοχή, εκείνη την χρονική περίοδο. Έτσι, μετά από έρευνες, αποκαλύφθηκε πως η περιοχή είχε έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, με έντονες χαράδρες, κοιλάδες και βουνά όπως και, πολλά ενεργά ηφαίστεια. Από την βλάστηση που απολιθώθηκε από την λάβα, φαίνεται πως οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν τροπικό ή ίσως και υποτροπικό κλίμα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα είναι πολλά και σημαντικά με αποτέλεσμα να βοηθούν τους επιστήμονες στην διεξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, για την γεωμορφολογία, την βλάστηση, την πανίδα αλλά και τις κλιματολογικές συνθήκες, που επικρατούσαν στην περιοχή. Αναφέροντας κάποια από τα ευρήματα, θα πρέπει να σημειώσουμε το απολιθωμένο δόντι, που άνηκε σε πολύ μεγάλο προϊστορικό Μάιος 2014 | Τεύχος 4 | Ανθρώπων Έργα | 237