Ανθρώπων Έργα Μάιος 2014 - Page 228

Ταξιδιωτικός προορισμός... γράφει η Δήμητρα Τράκα Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Φύση 2000” καταχωρημένη με τον κωδικό GR 1320001. Σε όλη την έκτασή της απαγορεύεται το κυνήγι και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Αξιοθέατα που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, μπορεί να τ’ απολαύσει ο κάθε επισκέπτης Η Παναγία η Μαριώτισσα Μόλις 4 χλμ., από την πόλη της Καστοριάς, στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου, είναι χτισμένη από το 1081 – 1118, η μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας. Χτι >: