Ανθρώπων Έργα Μάιος 2014 - Page 152

Ανθρώπων Έργα Ανθρώπων Έργα πυροδότησε τον καπνό. Τα γκρίζα του μαλλιά ταίριαζαν απόλυτα με το πυκνό σύννεφο της κάπνας. Το στόμα του είχε στραβώσει από τα νεύρα και τα χοντρά, κατσαρά του φρύδια είχαν σμίξει. “Έτσι είναι τα παιδιά Πέτρο μου, μην κοιτάς εμείς που ποτέ δεν συνηθίσαμε.”, του