Ανθρώπων Έργα Μάιος 2014 - Page 108

Απεικάσματα Σκέψης Απεικάσματα Σκέψης Καταμέτρηση Ένα, δύο, τρία, είκοσι.. εξήντα τέσσερα... εκατόν τριάντα επτά δευτερόλεπτα που διαφεύγουν της προσοχής μου μια που η προσοχή μου είναι στραμμένη στην σταθερή και αμετάβλητη μοναξιά μου. Δυο μέρες, τέσσερις, μια βδομάδα, μήνες... Είναι αρκετά χρόνια τώρα που με βιάζουν ασύστολα οι αλλαγές κι εγώ βαρέθηκα να αποταμιεύω σοφία και σύνεση. Όρθια, καθιστή, ξαπλωμένη, γονατιστή... όλες τις στάσεις και τις έζησα και τις προσευχήθηκα. Είτε ως μάρτυρας είτε ως δαίμονας, φόρεσα συμφορές και ψέματα και χόρεψα στης ακροθαλασσιάς το ξέσπασμα. Έχω κοιμηθεί στο πάτωμα με εφημερίδα για στρωσίδι και τα όνειρά μου ξέσκεπα... Έχω κοιμηθεί στο πάτωμα δίχως εφημερίδα για στρωσίδι μα τα όνειρά μου πεινασμένα πάντα εκεί... Έχω κοιμηθεί και στο ακριβότερο ξενοδοχείο, 108 | Ανθρώπων Έργα | Τεύχος 4 | Μάιος 2014 Μάιος 2014 | Τεύχος 4 | Ανθρώπων Έργα | 109