Ανθρώπων Έργα Ιούνιος 2013 - Page 94

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗ “Σπάνια σ’ ένα τραγούδι ο Δίαυλος Έμπνευσης αφήνει στην πένα του στιχουργού, λέξεις και φράσεις με τόση Ενέργε