Ανθρώπων Έργα Ιούνιος 2013 - Page 74

Ανθρώπων Έργα Ανθρώπων Έργα Έφτασε σπίτι μετά από μια ώρα περπάτημα. Ένιωθε πολύ καλύτερα. Όχι δε θα άναβε τσιγάρο. Πήγε στο σκοτεινό του θάλαμο να εμφανίσει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει τις προηγούμενες μέρες και το σημερινό τελευταίο φιλμ στη μηχανή του! Η έκθεσή του πλησίαζε και θα 3