Ανθρώπων Έργα Απρίλιος 2014 - Page 68

«Τρεις ζωές υπάρχουν. Η ζωή που ξέρουμε. Ο θάνατος ο οποίος είναι η ζωή που αγνοούμε. Και ο Έρωτας. Η Σάναμα είναι η δύναμη, που γυρνάει και κλώθει την αγάπη στα στρατόπεδα του μίσους, σπέρνει την αγάπη που σαν ψηλώσει παίρνει το μπόι των άστρων. διαπερνά τα Βασίλεια και τις ψυχές. Ότι πυρώνει είναι έρωτας, είναι η μυσταγωγία της αγάπης, το θαύμα που δεν είναι θαύμα. “Οι Πιρογιέριδες Του Έρωτα” Ελένη Στασινού 68 | Ανθρώπων Έργα | Τεύχος 3 | Απρίλιος 2014 Απρίλιος 2014 | Τεύχος 3 | Ανθρώπων Έργα | 69