Ανθρώπων Έργα Απρίλιος 2014 - Page 46

τεράστιο αριθμό βιβλίων σε ιδρύματα και βιβλιοθήκες, και αυτό είναι μία μόνο από τις κοινωφελείς πράξεις που κάνει. συμπαγούς και αέναης στήριξης που παρέχεται στην Ελλάδα, από το ίδιο της το πνευματικό πεδίο. - Εκτός από την συγγραφή μυθιστορημάτων κατά καιρούς έχετε γράψει και κάποια διηγήματα τα οποία έχουν βραβευθεί σε διαγωνισμούς όπως για παράδειγμα το “Παράθυρο με θέα το Μυρτώο πέλαγος” όπου πήρε και το πρώτο βραβείο. Θα ήθελα όμως να στα