«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 9

Φ.230- Ο Παντοκράτωρ. Μωσαϊκό στον τρούλο της εκκλησίας της Μονής Δαφνίου.